Geen nieuwe accommodatie voor Tinte

Het dagelijks bestuur wil geen nieuwe accommodatie in Tinte. De kosten zijn in een tijd van bezuinigingen te hoog.

De Odiaan is sterk verouderd. Op verzoek van de gemeenteraad zijn verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Een nieuwe gymzaal achter het verenigingsgebouw kost naar verwachting zo’n 6,5 ton. Een andere optie is een geheel multifunctioneel centrum voor het dorp voor bijna 8,5 ton. Het dagelijks bestuur vindt te duur. Risicofactor is ook de school die al twee jaar onder de opheffingsnorm zit. Mocht die sluiten dan wordt de gymnastiekzaal alleen voor gymnastiekvereniging ODI gebouwd. Het toekomstbestendig maken van De Odiaan is goedkoper: 187.000 euro. Huidige achterstallig onderhoud van het gebouw zonder verdere investeringen kost 50.000 euro.

Op donderdag 4 juli bespreekt de politiek de mogelijkheden voor accommodaties in Tinte.