Geen ruzie meer in Westvoorne

De verhouden tussen de kersverse coalitiepartijen Partij Westvoorne, VVD en D66 moeten verbeteren. Lijsttrekkers Emma van Blom, Jaap Heijndijk en Erik Mulder legden vorige week de afspraken over de manier waarop zij de komende vier jaar samenwerken vast.

De samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van het coalitieakkoord 2014-2018, waarin de afspraken over beleidsonderwerpen staan beschreven. Partij Westvoorne is met vijf zetels de grootste partij. De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Westvoorne wilde regeren met de nummer drie, de VVD. Maar de liberalen doen slechts onder bepaalde voorwaarden mee. De VVD vindt niet alleen de politieke doelen belangrijk. Na vier gespannen jaren tussen de coalitiepartij en oppositiepartij Partij Westvoorne moest eerst de lucht worden geklaard. Politici mogen niet langer in en buiten de raadzaal met modder gooien.

De lijsttrekkers maakten afspraken over wat wel en niet toelaatbaar is.  In de overeenkomst staat onder andere: geen smoesjes, maar wees eerlijk en transparant; heb respect voor elkaars mening; speel niet op de persoon; herhaal elkaar niet. Iedere maand bespreken de politici of de manier waarop zij samenwerken goed verloopt. ‘Het niet nakomen van afspraken wordt opgevat als een ernstige verstoring van het onderling vertrouwen binnen de coalitie en kan daarmee een breuk betekenen,’ geeft de VVD aan.

De doelstelling die de nieuwe coalitiepartijen voor ogen hebben is een sterke gemeente Westvoorne. Twee van de drie wethouders zijn nieuwkomers in de Westvoornse politiek. Jan van Rij (VVD) heeft in zijn portefeuille Economische Zaken , Toerisme, Sport en Recreatie, Beheer en Onderhoud Buitenruimte, Beheer en Exploitatie (sport-)Accommodaties en Regionale Samenwerking/Herindeling. Bert van der Meij (Partij Westvoorne) is portefeuillehouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Landschaps- en Gebiedsontwikkeling , Grondexploitatie, Woonbedrijf, Onderwijshuisvesting en Burgerparticipatie en Communicatie. Huidig wethouder Erik Mulder (D66) gaat over Inwonerszaken, Financiën, Personeel en Organisatie, ICT en Duurzaamheid.