Geen verhoging toeristenbelasting

TOPVoorne verzoekt de gemeente Westvoorne om de toeristenbelasting niet te verhogen. De belangbehartiger van de toeristische en recreatie ondernemers op Voorne-Putten stelt dat de aangekondigde verhoging een slechte zaak is voor de branche, gemeente en regio.

Motor economie

Voorzitter Albert Martinus en secretaris Suze de Vries schreven een brandbrief aan de vijf gemeenten. Het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten concludeert dat er in Westvoorne sprake is van exorbitante verhogingen. ‘Opnieuw wordt de gemakkelijke weg gekozen en de algemene gemeentelijke inkomsten via de toeristenbelasting verhoogd. Parallel daaraan worden investeringen in recreatie en toerisme geschrapt. Dubbel op dus. En, dan maar volhouden dat dit de motor van de economie op Voorne-Putten is.’ TOPVoorne pleit voor een lagere, uniforme toeristenbelasting, die bovendien direct ten goede komt aan de toerist.

 

Neerwaartse spiraal

De twee stellen dat elke verhoging van de belasting ertoe leidt dat prijzen die ondernemers kunnen vragen onder druk komen te staan. ‘Investeringen worden moeilijker te financieren, maar zijn gewenst en nodig. De concurrentie binnen de toeristische sector in binnen- en buitenland is groot. Doe je niet mee dan glijd je af. Eerst geleidelijk en uiteindelijk steeds sneller.’ Het gemeentebestuur van Westvoorne moet niet de kosten voor het op orde brengen van huishoudboekje bij een ander neerleggen. Martinus en De Vries benadrukken dat een verhoging ook slecht is voor de middenstad, die al in zwaar weer verkeert.

Begrotingsbehandeling

Het dagelijks bestuur stelt voor om het toeristenbelastingtarief in 2013 te verhogen van 0,60 naar 0,70 euro, wat jaarlijks 100.000 euro voor de gemeentekas moet opleveren. De verhoging is nog niet definitief. Het voorstel komt aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling in oktober.