Geen verkoop Woonbedrijf

De Westvoornse politiek ziet vooralsnog af van de verkoop van het Woonbedrijf. Het Woonbedrijf moet wel op een grotere afstand van de gemeentelijke organisatie komen te staan.

Vorig jaar stond het Woonbedrijf voor een minimumvraagprijs van 74 miljoen euro te koop. Geïnteresseerde woningcorporaties deden mee aan een tenderprocedure. Een bieding bleef uit, omdat niemand kon voldoen aan de financiële voorwaarden.

De commissie Onderzoek Toekomst Woonbedrijf boog zich vanaf januari maandelijks over de mogelijkheden. Die denkt dat verkoop ook de komende jaren geen haalbare zaak is, maar stelt voor om te kiezen voor een vorm van interne verzelfstandiging. De organisatie van de gemeente en het Woonbedrijf moeten duidelijker zijn gescheiden. Dit geldt ook voor de financiën. Door de verwevenheid met het gemeentelijk apparaat ontbreekt transparantie. De doelstellingen van het Woonbedrijf zijn daarnaast onhelder. Bovendien moet duidelijk worden welke taken het Woonbedrijf zelf doet en welke uitbesteedt.

Op dinsdag 24 september neemt de gemeenteraad een besluit. Het dagelijks bestuur moet in december met een uitgewerkt voorstel komen.