Geen windmolens bij geuzenstad

Brielle naar rechter

BRIELLE – De geuzenstad stapt naar de rechter om de komst van acht windmolens tussen de Europaweg en het Hartelkanaal van hotel De Beer tot aan de Brielsebrug tegen te houden. Oppositiepartij SP vreest dat dit geen haalbare kaart is.

 

Aanvaardbare plaats

Het dagelijks bestuur verzette zich door middel van een zienswijze tegen de vergunningverlening voor de honderd meter hoge turbines op Rotterdams grondgebied. Brielle liet de Rotterdamse collega’s weten te vrezen voor het cultuurhistorisch karakter van hun vestingstad. Rotterdam vindt dat de windmolens op aanzienlijke afstand en ruim buiten het schootsveld komen.

De wereldhavenstad gaf verder aan dat aan de weg negen iets kleinere windmolens staan. In de periode 1996-2008 stonden er op de locatie al vijf molens van vijftig meter hoog, die zijn afgebroken omplaats te maken voor de nieuwe. Het dagelijks bestuur benadrukte dat Brielle eerder aangaf turbines op of aan de randen van de industrie aanvaardbaar te vinden. ‘Van die windmolens hadden we inderdaad weinig last. Toen wist niemand dat deze zo hoog zouden worden,’ stelde raadslid Yvonne de Groot (PvdA) in een commissievergadering.

 

Bezwaar minister

Brielle vreest ook voor geluidsoverlast. Onderzoeker Frits van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen toonde in 2006 aan dat vooral ’s nachts het geluid van windmolens hinderlijk kan zijn. Volgens Rotterdam is de nieuwe beoordelingsmethodiek bij de besluitvorming meegenomen. Ook de geluidsoverlast voor camping de Krabbeplaat  weerlegt het Rotterdamse bestuur. Campings genieten nu eenmaal minder bescherming tegen geluidshinder dan woningen. Een negende windmolen is vanwege de woningen aan de Staaldiepseweg wel komen te vervallen.

Minister Melanie Schultz van Haegen van infrastructuur en Milieu heeft eveneens haar twijfels over de windmolens. Zij waarschuwt voor de veiligheid van de weggebruikers. De windmolens kunnen de bestuurders mogelijk afleiden en slagschaduw veroorzaken. TNO onderzoekt de effecten van de acht turbines op de veiligheid. Er zijn geen gegevens bekend over ongelukken door hoge windmolens.

 

Zonde geld

Rotterdam ontving nog elf andere zienswijzen. Tot en met 17 februari kan beroep bij de Rotterdamse bestuursrechter worden ingesteld. Oppositiepartij SP vermoedt dat Brielle het daar niet haalt en vindt de stap ‘zonde van het geld’. Bovendien hebben de windmolens een voordeel: ze leveren schone energie.

Wethouder Dick Verbeek (D66) gaf aan dat de Provincie van het Rijk een bepaald aantal molens moet plaatsen. Het Brielse gemeentebestuur ziet de windmolens liever op de Tweede Maasvlakte.