Geen windmolens bij Slufterdam

Raadslid Regina Roggeveen (PvdA) verzet zich tegen de komst van vier windmolens aan de zuidzijde van de Slufterdam. Ze vindt dat de Westvoornse horizon het al zwaar genoeg te voorduren heeft

Het PvdA-raadslid stelde tijdens de afgelopen raadsvergadering dat de reusachtige bouwwerken een grote impact op Westvoorne zullen hebben. De windmolens van 100 tot 150 meter hoog brengen schade toe aan de natuur. Voor de recreatiegemeente zijn die ook bepaald geen visitekaartje. Roggeveen ziet de molens liever op de Tweede Maasvlakte.

Het Havenbedrijf wil het bestaande windmolenpark vernieuwen en uitbreiden met de vier windmolens. Inmiddels is het dagelijks bestuur van Westvoorne akkoord met het plan. Vooral dat laatste stuit Roggeveen tegen de borst. Zij betwijfelt namelijk de bijdrage van groene energie en noemt de handelswijze van Rotterdam zelfs ‘hypocriet’. ‘Rotterdam zal met de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte de milieudoelstellingen nooit halen.’ Partij Westoorne is het met haar eens. De lokale partij wijst op de nog te plaatsen windmolens op Goeree en de plannen voor windparken op zee.

De andere politieke partijen willen met de vier extra molens wel een bijdrage leveren aan groene energie. Ze hebben begrip voor de keuze voor deze locatie. ‘Zo probeer je ook te voorkomen dat de windmolens binnen de gemeentegrenzen worden geplaatst,’ aldus D66-fractievoorzitter Wim Hartog.

Het onderwerp staat deze maand weer op de raadsagenda. Door de afwezigheid van raadslid Wim Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne) bleef het aantal stemmen voor de motie van de PvdA tegen de windmolens aan de zuidzijde van de Slufterdam gelijk.