Gelijke behandeling Landtong

Rozenburg – Het deelgemeentebestuur handelt bij de herinrichting van de Landtong in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Dit project raakt drie locaties: de hondenschool WAF, de manege van de Ruitervereniging Rozenburg en het veeterrein van de heer van Van Oudenaarde. De veehouder vindt echter dat zijn belangen geheel opzij zijn gezet. 

Momenteel ligt het bestemmingsplan om de hondenschool te verplaatsen voor. Op de huidige locatie in Rozenburg komt een parkeerterrein voor het evenemententerrein. Waf verhuist daarom in 2012 naar de hoek Noorzeeweg Boulevard.

De veehouder heeft bezwaar tegen het bestemmingsplan gemaakt. Hij mag ook niet blijven, maar wordt niet verplaatst. Dit getuigt volgens hem niet van goed bestuur en is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Sinds begin jaren negentig heeft Van Oudenaarde koeien en paarden op de Landtong lopen. Hij verzoekt het deelgemeentebestuur rekening te houden met zijn belangen of het plan in te trekken.

Het Dagelijks Bestuur weerlegt de uitspraken. Van Oudenaarde heeft slechts een informele overeenkomst met de eigenaar van het terrein, het Havenbedrijf. Door zijn vee daar te laten lopen is geprobeerd illegale stortactiviteiten tegen te gaan. De opstallen staan er bovendien zonder vergunning. ‘Sterker nog, willens en wetens zijn begin 2011 illegaal opstallen er bij geplaatst en is clandestien het terrein uitgebreid.’ De hondenschool en ruitervereniging zijn wel legaal en beschikken over een huurcontract met het Havenbedrijf.

Morgen – donderdag 26 mei – behandelt de Rozenburgse politiek het onderwerp in een gecombineerde commissievergadering.