Geluidsbronnen bekend

Twee bedrijven, de Europaweg en de Havenspoorlijn zijn de belangrijkste veroorzakers van de geluidsoverlast in Oostvoorne. Dit blijkt uit de resultaten van het project Geluidmeetnet.


De geluidmetingen naar de industriegeluiden zijn van januari tot en met december 2016 uitgevoerd. De bronnen werden door meetapparatuur, microfoons en weerstations vastgelegd. Oostvoornaars konden aangeven wanneer ze hinder ondervonden. De EMO, BP-raffinaderij, Europaweg en Havenspoorlijn blijken de belangrijkste bijdrage aan de geluidshinder te leveren. De geluidbronnen voldoen echter aan de wettelijke normstelling voor geluid. Maatregelen zijn afhankelijk van de bereidwilligheid van andere partijen. Verder onderzoek is nodig voor welke geluidbeperkende maatregelen nodig zijn. Mogelijkheden zijn vervangingsinvesteringen bij bedrijven en groot onderhoud en reconstructiemaatregelen aan de weg of het spoor.
Oostvoornaars klagen al jaren over het geluid vanuit de nabijgelegen industrie. Het Geluidmeetnet is een gezamenlijk project van de DCMR Milieudienst Rijnmond, gemeente Westvoorne en het Havenbedrijf Rotterdam. De resultaten worden woensdag 10 januari aan de gemeenteraad gepresenteerd.