Geluidsonderzoek DCMR

Veertig Westvoornaars geven meer dan een half jaar lang aan wanneer ze last hebben van het industriegeluid. De DCMR doet onderzoek naar de oorzaak van de geluidsoverlast in de gemeente.

Vooral in Oostvoorne wordt al jarenlang geklaagd over de herrie van de industrie. Sinds januari vindt een onderzoek plaats naar de overlast van het industriegeluid in het dorp. Op de Maasvlakte staan op verschillende plaatsen microfoons die het geluid registreren. Ook worden door middel van meetapparatuur de specifieke weersomstandigheden gemeten.

Bewoners die zich hebben opgegeven voor het bewonerspanel kunnen op een website aangeven wanneer ze het overlast gevende geluid horen. Op dit moment doen veertig mensen actief mee met het panel. Het is nog steeds mogelijk om zich aan te melden.

De gegevens worden gekoppeld aan het geluid dat de microfoons registreren. De metingen vinden tot januari 2017 plaats om de effecten van alle seizoen te kunnen bestuderen. Het is nog niet mogelijk om met tussentijdse bevindingen te komen.