Gemeente toont het goede voorbeeld

De gemeente Brielle koopt niet meer in bij organisaties die subsidie krijgen en waar exorbitant hoge salarissen worden uitbetaald. Bestuurders mogen niet meer dan de Balkenendenorm verdienen.

De voltallige gemeenteraad gaf tijdens de begrotingsbehandeling, die in het teken stond van bezuinigingen, een signaal af. In deze economische tijden zijn exorbitant hoge salarissen in de publieke sector niet gewenst. Brielle zou volgens burgemeester Betty van Viegen nu aan één organisatie subsidie verstrekken waar een medewerker meer dan 1,8 ton verdient.

Het oorspronkelijke voorstel van de SP was om de subsidie te korten op het overschrijdende bedrag dat de bestuurder boven het premiersalaris verdient. Dit is niet mogelijk. Voor de gemeente zou dan ook nog eens het gevaar bestaan dat dan alleen de geleverde prestaties verminderen. Organisaties kunnen beslissen om bij minder subsidie op andere taken en salarissen dan die van de bestuurder te bezuinigen.