Gemeentelijke samenwerking

Brielse raadsleden trekken een rapport van drie wijze heren over samenwerking op Voorne-Putten ernstig in twijfel. Ze vrezen dat dit een opmars richting gemeentelijke herindeling op het eiland is.

Onderzoeksbureau BMC voerde voor de vijf gemeenten een regionaal bestuurskrachtonderzoek uit. Een driekoppige visitatiecommissie, bestaande uit een wetenschapper en twee oud-burgemeesters, boog zich daarna nog eens hierover. Hun advies: een fusie van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Brielle komt er in het bijzonder niet goed vanaf. De gemeente zou weinig bereid zijn tot samenwerken. Maar dat is volgens de Brielse politici onzin. Bovendien druist het eerdere onderzoeken, waarin staat dat Brielle wel wil samenwerken.

D66-fractievoorzitter Rien Olijve vindt het onbegrijpelijk dat een gerenommeerd onderzoeksbureau als BMC zo’n rapport presenteert. Hij mist de feitelijke onderbouwingen van de visitatiecommissie. ‘Ik vind het diep treurig dat zij zo’n advies op tafel leggen en nog verwachten dat wij dit serieus nemen ook.’ ‘Ze namen een conclusie en hebben daar argumenten bij gezocht,’ concludeerde raadslid Tijmen Zaal (OLP). Ook wethouder Klaas Schipper (VVD) vindt het rapport onder de maat en stelt BMC hiervan op de hoogte.

Voor de geuzenstad staat wel vast dat de samenwerking op Voorne-Putten hoe dan ook moet verbeteren. Brielle wil de komende jaren vooral samenwerken op een aantal punten, waarop de samenwerking nu al goed gaat. Daarnaast zien de raadsleden een grotere rol weggelegd voor de gemeenteraden. Ze willen de burgemeesters, de gangmakers van de samenwerking, met een duidelijke opdracht naar overleggen sturen. Zo kunnen de raadsleden hun vertegenwoordigers op regionaal niveau beter controleren.

Op donderdag 13 februari komen de vijf gemeenteraden van Voorne-Putten bij elkaar om over de bestuurlijke toekomst op het eiland te spreken.