Gemeenten zetten papier aan de kant

VOORNE – Gemeentebesturen kiezen steeds meer voor de digitale weg. Ze willen van de papiermassa af, die nu iedere week ter voorbereiding van vergaderingen in de bus of op de mat valt.

 

Achterstand voorkomen

In de gemeente Brielle testen de zes fractievoorzitters en het college van B en W nu het papierloos vergaderen. In september hebben ze allemaal een Eepad in bruikleen gekregen. De proefperiode duurt een half jaar. Hierna krijgen de andere raads- en commissieleden een Eepad. De VVD pleitte onlangs voor ondersteuning bij het gebruik door middel van een weblog of webpagina. ‘Voorkomen moet worden dat sommige raadsleden in een achterstandspositie komen door gebrek aan vaardigheden op ICT gebied,’ stelt fractievoorzitter Mieke van Alphen.

In de deelgemeente Rozenburg moet de deelgemeenteraad op donderdag 15 december groen licht geven voor een proef met iPads. Vanaf volgend jaar gaan vijftien politici zonder papieren vergaderen. De proef, die ongeveer een half jaar duurt, kost bijna 14.000 euro.

Voorlopig is er goed nieuws voor de verzamelaars van oud-papier in Westvoorne. Het papierloos vergaderen is daar onlangs door de raadsleden zelf voor een jaar uitgesteld. Pas in 2013 krijgen ze iPads. In de begroting van 2012 was een bedrag van 40.000 euro opgenomen. Gemeentebelangen Westvoorne vermoedt dat aanschaf niet tot een aanzienlijke kostenbesparing leidt. Naast deze aanschafkosten kosten de iPads bijna 10.000 euro per jaar. De coalitiepartij vindt de uitgaven in deze economische tijden niet verantwoord.

 

Live vergaderingen

Het live uitzenden van vergaderingen verschilt enorm in de regio. De gemeente Hellevoetsluis zendt alle raads- en commissievergaderingen uit. Westvoorne zendt alleen de raadsvergaderingen uit. In Brielle moeten geïnteresseerden nog plaatsnemen op de publieke tribune. De deelgemeente Rozenburg wil de vergaderingen live gaan uitzenden. Waarschijnlijk vindt er eerst een onderzoek onder de bevolking plaats om te bekijken of daar wel voldoende behoefte aan is.