Gesprek met mensen in de zorg

De gemeente Brielle gaat een bijeenkomst organiseren over de zorg. De raadsleden willen in gesprek gaan met verschillende betrokkenen om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken.

De taak van de gemeenteraad gaat verder dan het beschikbaar stellen van middelen voor de zorg. Door gesprekken met vertegenwoordigers van diverse organisaties hopen ze wijzer te worden. Als de raadsleden weten welke knelpunten er zijn, kunnen ze vervolgens eerder bij sturen. Brielle organiseerde al eerder soortgelijke bijeenkomsten.