Glas Brielle

BRIELLE – Het opschonen van het buitengebied kost de gemeente Brielle veel geld. Door de verslechterde marktsituatie is er sprake van een miljoenenverlies.

In oktober 2005 spraken de VVD en PvdA af om de buitengebieden op te schonen. De sanering van het verspreid liggend glas kan inmiddels af afgerond worden beschouwd. De gemeente denkt hiermee de maximale Provinciale subsidie van 3,6 miljoen te hebben binnengehaald. Nog twee van de 33 te saneren bedrijvenmoeten worden gesaneerd. Met uitzondering van die twee bedrijven verdwijnt het glas uiterlijk in 2014. Het financiële plaatje van het glasdossier is een ander verhaal.

Tot de jaarwisseling 2009/2010 werd nog gedacht dat het project budgetneutraal zou kunnen zijn. Kort daarna moesten de financiële doelstellingen al worden bijgesteld. Op 31 december 2013 wordt er nu verlies verwacht van 8,9 miljoen euro. In de begroting zit geen rek meer voor verdere tegenvallers.

De glastuinbouw heeft een historisch dieptepunt bereikt. Zowel de verkoopprijzen als het aantal transacties van tuinbouwkavels is het afgelopen jaar desastreus gedaald. Het 24 hectares tellende Glaspark 4-P in Vierpolders (Land van Piek) staat nog te koop. Vorig jaar trok een partij zich door de EHEC crisis op het laatste moment terug. De voorlopige koopovereenkomst en de financiering waren al rond en lagen ter ondertekening klaar. Het aardwarmteproject moet het glaspark een meerwaarde geven. Tuinders hebben zo een unieke mogelijkheid om op een duurzame wijze te gaan ondernemen. Ook de verkoop van Ruimte-voor-Ruimtewoningen loopt echter niet hard. Van de vijftig compensatiewoningen zijn er slechts drie percelen grond verkocht.

Het is niet uitgesloten dat de verkoop nog langer dan een jaar duurt. Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) gaf in een commissievergadering aan dat er ‘’een stevig gat zit tussen wat we gedacht hadden en nu op ons bord hebben’’. ,,In 2014 zijn er weer verkiezingen. Het volgende college en de raad worden belast met een enorme financiële last.’’ De financiën gaan volgens haar grote gevolgen voor de gemeente Brielle krijgen. Vooral nu er steeds meer in het buitenland wordt geproduceerd en elders tuinderijen voor een appel en een ei te koop staan. De Groot verwacht op dit punt van de Ruimte-voor-Ruimtewoningen enige creativiteit van het dagelijks bestuur, zoals de komst van een minidorp.

Op verzoek van de PvdA berekent het dagelijks bestuur de financiële consequenties tot en met 2015. Ook komt er binnenkort een geactualiseerde woonvisie