Glazen naar museum

Het Historisch Museum Den Briel krijgt twintig bijzondere glazen in bruikleen. Het zijn de glazen van het vroegere Hoogheemraadschap.

De antieke glazen stonden lange tijd in de raadzaal op het gemeentehuis in Rockanje. De gemeente heeft de exemplaren na de oorlog en de sloop van Koepel Zeeburg in handen gekregen. Later zijn deze in bruikleen gegeven aan stichting Koepel Zeeburg Oostvoorne. Na het beëindigen van de exploitatie tussen de stichting en de gemeente voor het beheer van Koepel Zeeburg zijn de glazen teruggegaan naar het gemeentehuis in Rockanje.

Voor het behouden en het beschermen van cultureel erfgoed en de historische waarde, komen deze glazen volgens het dagelijks bestuur van de kustgemeente beter tot zijn recht in de juiste omgeving. Het historisch museum leent zich hier beter dan het gemeentehuis in Rockanje voor. De bedoeling is om de glazen volgend jaar in de geuzenstad tentoon te stellen.

De gemeente Brielle moet de glazen wel verzekeren. De waarde wordt getaxeerd op een bedrag van bijna 128.000 euro.