Gratis voorstelling clown Bassie

Clown Bassie van het bekende duo “Bassie en Adriaan” geeft op woensdag 14 september om 15.00 uur een gratis voorstelling in het woonzorgcomplex Stuifakkers in Rockanje. Reden is de opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westvoorne.

Ouders, verzorgers, kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en professionals kunnen binnenkort al hun vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien in Stuifakkers stellen. In het CJG werken het consultatiebureau, de schoolarts, het opvoedbureau, het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening voor de beantwoording van dagelijkse vragen samen. Zij hebben weer contacten met huisartsen, verloskundigen, de kraamzorg, leerkrachten en het jongerenwerk. Ook complexere zaken proberen deze instanties gezamenlijk aan te pakken. Buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis hebben al een CJG.

Stuifakkers is voor de gemeente Westvoorne een bewuste keuze. Mensen hebben soms gevoelige zaken, zelfs zonder medeweten van gezinsleden, in het CJG te bespreken. ‘Het valt bijvoorbeeld minder op als jongeren een bezoek aan dit gebouw brengen, want zij kunnen hier net zo goed hun opa of oma hier bezoeken,’ legt beleidsmedewerker Eline Rood uit.

Het CJG Westvoorne heeft geen balie. Voor een bezoek kan het beste een afspraak worden gemaakt via: 0181 – 326539 of info@cjgwestvoorne.nl