Groenten en zonnepanelen op bouwlocaties

BRIELLE – Ook in de gemeente Brielle stagneert de woningbouw en zijn veel bouwgronden nog onbebouwd. De PvdA wil dat Briellenaren daarom groenten gaan verbouwen op de voetbalvelden van Meeuwenoord en het gebied de Oude Goote. De oppositiepartij vindt stadslandbouw een uitstekende tussenoplossing voordat de woningen verrijzen.

Braakliggende terreinen

Raadslid Yvonne de Groot stelde tijdens de bergotingsraad voor om op de braakliggende terreinen groentetuinen ontwikkelen. ‘De woningen komen er uiteindelijk toch, maar in de tussentijd kun je leuke dingen met de bouwlocaties doen.’ Zij stelt dat het in tijden van crisis voor lage inkomens zelfs aantrekkelijk kan zijn om zelf of collectief voedsel te verbouwen. ‘Stadslandbouw kan een bijdrage leveren aan het bewustzijn van de herkomst van voedsel en het verbeteren van eetgedrag.’ In Nederland zijn al ontelbare buurtmoestuintjes uit de grond geschoten en tientallen commerciële initiatieven van stadsboeren. De PvdA politica verzocht het dagelijks bestuur om de mogelijkheden voor Brielle te onderzoeken. Haar collega-raadsleden zagen het plan iets minder positief in. ‘Nu zijn nog lang niet alle volkstuincomplexen verhuurt,’ reageerde raadslid Bas van der Linden(CDA). Het voorstel kreeg uiteindelijk alleen steun van de SP en OLP.

Begin volgend jaar bespreekt de gemeenteraad wel de mogelijkheden om de vastgelopen woningmarkt weer op gang te krijgen. De VVD wil een actieve rol van de gemeente en denkt aan het opstellen van een woningbouwstimuleringsprogramma en het instellen van een stimuleringsfonds.

Land van Piek

Ook het land van Piek in Vierpolders staat nog te koop. De gemeente Brielle heeft de gronden voor glastuinbouw bestemd. Het PvdA-raadslid verwacht ook niet dat die vanwege de economische crisis snel voor worden verkocht. ‘Dat is een tweede molensteen om onze nek,’ aldus Yvonne de Groot. Zij stelde voor om op het Land van Piek zonnepanelen te plaatsen. ‘In Duitsland wordt dit al veel gedaan.’ De zonnepanelen kunnen een financieel probleem oplossen nu de (rente)kosten steeds meer oplopen. Zij heeft bovendien liever zonne-energie dan windenergie energie in haar gemeente. Zonnepanelen zijn beter in het landschap inpasbaar dan de hoge windmolens.

De zonnecollectoren zijn echter een enorme investering met een aanzienlijke terugverdientijd. Bovendien is een particuliere investeerder daar al bezig met een aardwarmteproject om de glastuinbouw van duurzame energie te voorzien. De andere politieke partijen steunden het voorstel van de PvdA dan ook niet.