Grootste geheim Oostvoorne nu openbaar

Nog geen zeventig jaar geleden was wat er in de duinen van Oostvoorne gebeurde ‘top secret’. Nu kan iedereen tijdens een ruim drie uur durende rondleiding kennismaken met de duistere geheimen van de Biberbunker.

 Niemand uit Oostvoorne wist wat hier gebeurde

Het duinterrein was tijdens de Duitse bezetting ‘Sperrgebiet’, beveiligd met mijnenvelden en prikkeldraad. Streng verboden voor de bevolking. Bij de Biberbunker zelf stond ook nog eens zwaar geschut opgesteld. ‘Niemand uit Oostvoorne wist wat hier gebeurde,’ legt gids Joop Vermeer uit. Maar ook aan Duitse zijde kreeg slechts een beperkte groep toegang tot de stelling Biber, die gebouwd is tussen 1942 en 1943. ‘Militairen van de Wehrmacht en Kriegsmarine kwamen hier niet. Alleen specialisten van de Luftwaffe werkten in deze bunker.’ Het personeel had één hoofdtaak: geallieerde vliegtuigen opsporen.
Dertig bezoekers betreden zondagmiddag via de manschappeningang het negen meter hoge gebouw. Vermeer en zijn medegidsen Lodewijk Baars, Jos Gouman en Aad Zuidgeest van de Stichting Biberbunker vertellen binnen wat er in en na de Tweede Wereldoorlog tussen die drie meter dikke muren gebeurde. Hun bunker is uniek in Nederland. De andere twee bij Zandvoort en op Terschelling zijn niet toegankelijk.
De Luftwaffe voerde vanuit Oostvoorne een technologische oorlog. Gouman benadrukt hoe belangrijk het radarsysteem was. Het heeft duizenden slachtoffers op zijn geweten. ‘Jaren geleden bezochten twee bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen de bunker. Zij wisten in de oorlog niet dat dit bestond en waren erg geëmotioneerd: deze bunker was voor hen bedoeld.’ Aan de andere kant heeft de Biber – weliswaar aan Duitse zijde – levens gered. De Luftwaffe beschermde zo de oorlogsindustrie en de eigen bevolking tegen bombardementen. Dat laatste bleek des te meer toen de geallieerden een methode vonden om het systeem te verstoren: aluminiumfolie. De Britten gooiden vervolgens in juli 1943 Hamburg plat. Het bombardement werd één van de ergste uit de oorlog.
De gidsen leiden de bezoekers door bijna alle ruimtes. Zij zien de tafel waarop de Jagdleitoffizier vliegtuigbewegingen nauwlettend in de gaten hield en in de verdieping daaronder de manschappenverblijven. De stichting probeert de commandopost steeds meer in oorspronkelijke staat terug te brengen. Helaas hebben de Canadese bevrijders het nodige materiaal meegenomen en met een openbaarheidsbeperking in een archief opgeborgen. Gouman: ‘Hoewel de oorlog lang voorbij is en de technologie verouderd, geldt die nog steeds.’ Daarnaast zien de bezoekers een eigengemaakte maquette met radars, de gemeentelijke collectie oorlogsvoorwerpen en restanten uit de Bescherming Bevolking (BB) tijd.
De rondleidingen op zondag 29 juni, 13 juli en 7 en 21 september beginnen om 13.30 uur. Die op woensdag 13 en 27 augustus om 19.30 uur. De entree is 7 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen onder de twaalf, inclusief consumptie. Opgave bij Wim Langendoen: 0181-484648.