Harde taal strandhuisjes

Rockanje – Harde taal werd er tijdens de afgelopen raadsvergadering over de strandhuisjes in Rockanje gesproken. Daar bleef het vooralsnog bij. ‘Heb lef en maak er een motie van wantrouwen van’, riep wethouder Klok richting de oppositie.

‘feodaal bestuur’

De oppositiepartijen willen de burgers bij de besluitvorming over de strandhuisjes betrekken. Dit is tot op heden niet gebeurd. Ook is de gemeenteraad volgens hen buiten spel gezet. Van Blom sprak zelfs van een ‘feodaal bestuur’. Partij Westvoorne en PvdA stelden daarom voor om de wijzigingsbevoegdheid van het College uit het vast te stellen bestemmingsplan ‘Zeegebied’ te schrappen. Fractievoorzitter Bussink (PvdA): ‘deze bevoegdheid geeft carte blanche aan de wethouder’. De coalitiepartijen verwierpen echter de motie.

‘Het is een motie van wantrouwen’, concludeerde fractievoorzitter Littooij (CDA). ‘Als we dit aannemen betekent het dat dit College naar huis kan’. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen Westvoorne: ‘u praat hard en grof richting het College’. Hij refereerde eraan dat het bestemmingsplan voor iedereen ter inzage ligt en er zienswijzen kunnen worden ingediend. De motie komt naar zijn mening te vroeg. ‘U wilt een punt maken als minderheid. We hebben alleen groen licht gegeven voor ontwikkeling van het plan. Meer niet’. ‘Ik heb de steun gekregen om hier mee verder te gaan’, vervolgde wethouder Klok. Hij betrekt de raadsleden bij de wijzigingsbevoegdheid.

Burgemeester De Jong waarschuwde de raadsleden om niet opnieuw dezelfde valkuilen in te gaan. De politieke verhoudingen in Westvoorne zijn al maanden erg gespannen. De onlangs gevolgde cursus ‘vergaderen’ had tot verbetering moeten leiden.