‘Hef belasting op kabels en leidingen’

PvdA-raadslid Regina Roggeveen wil na buurgemeente Brielle onderzoeken of de gemeente Westvoorne precariobelasting kan heffen op kabels en leidingen onder de grond. Met de opbrengst kunnen een aantal bezuinigingen teniet worden gedaan.

‘Zo kan de feestmiddag voor ouderen blijven bestaan,’ beargumenteert Roggeveen. Wim Hartog (D66) vreest dat de maatregel een sigaar uit eigen doos is. De bedrijven berekenen de kosten dan weer door aan de klanten. Maar volgens de PvdA’er berekenen de meeste bedrijven dit nu al.

Wethouder Erik Mulder (D66) noemt de motie ‘sympathiek’. Hij vraagt zich zelfs af of de opbrengsten de kosten wel zullen overstijgen. Uit een eerder onderzoek uit 2004 bleek dat de opbrengst gering is. De situatie is in Westvoorne anders dan in Brielle.