Hellevoetsluis Algemeen 2010

Leefbaarheidsmonitor – 31 december 2010

Inwoners van de gemeente Hellevoetsluis voelen zich relatief veilig. Dit is gebleken uit de enquête leefbaarheidsmonitor, die afgelopen juni is gehouden. Zij waarderen het gevoel van veiligheid overdag met een 8,4 en ’s avonds met een 7,6. De inwoners hebben daarnaast grote waardering voor de woonomgeving en de kwaliteit van hun eigen woning. Zij geven daar respectievelijk een 7,2 en een 7,6 voor. Deze cijfers zijn hoger dan het landelijk gemiddelde (6,6 en 7,3). De resultaten kunnen gezien worden als een nulmeting en worden vergeleken met andere gemeenten. Ook zijn de gegevens behulpzaam bij het beleid voor de buurtaanpak.

Restauratie – 27 december 2010

In 2011 zullen veel deelprojecten van de restauratie van verdedigingswerken Front I en II in de vesting van Hellevoetsluis afgerond of gestart worden. In januari start de gevelrestauratie van onder andere de kazerne Haerlem. Het gebouw wordt later ook aan de binnenkant gerestaureerd. De ruimten in de kazerne worden door verschillende verenigingen gebruikt. Er zijn afspraken met de huurders van de accommodatie over de restauratie gemaakt.

Koninkrijksdag – 20 december 2010 

Op 15 december heeft burgemeester Kleijwegt zeven genaturaliseerde Hellevoeters en hun familie in het gemeentehuis ontvangen. Samen stonden zij op Koninkrijksdag stil bij het verkrijgen van het Nederlands staatsburgerschap. Wethouder De Jongh ontving tegelijkertijd vijf Hellevoeters die de inburgeringscursus hebben volbracht. Op deze dag wordt het tekenen van het koninkrijksstatuut gevierd. Vanaf 2008 wordt de naturalisatiedag ook op deze dag gevierd.

Fietsroutes – 20 december 2010 

Het systeem van fiets- knooppunten op Voorne-Putten en Rozenburg – van meer dan 300 km – is gereed. Vanaf 31 december kan iedereen zelf een route samenstellen. Op donderdag 16 december onthulde gedeputeerde de heer Van Engelshoven-Huls samen met onder andere wethouder Taal van Hellevoetsluis één van de laatste borden langs de route in de Vesting. Een aantal biedt ook historische informatie.

Verkeerssituatie – 16 december 2010

Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het niet wenselijk is om van de Rijksstraatweg bij Nieuwenhoorn een 30-km gebied te maken. Wel kunnen met beperkte maatregelen de weggebruikers er op worden gewezen dat snelheid verminderen gewenst is. Een mogelijkheid is het maken van een duidelijke markering bij de in- en uitgang van het woongebied. Omwonenden van de Rijksstraatweg wilden dat een onafhankelijk verkeerskundig bureau onderzoek verrichtte naar de verkeerssituatie.

Buurtaanpak – 16 december 2010

Het college van B en W heeft het definitieve ontwerpplan voor de buurtaanpak in Nieuwenhoorn vastgesteld. Dit plan is door dertig bewoners, de gemeente en de wijkpartners opgesteld. Het doel is de verbetering van de openbare ruimte. De belangrijkste knelpunten zijn een tekort aan parkeergelegenheid, spelen en onderhoud. Er worden extra parkeerplaatsen gecreëerd en snelheidsbeperkende maatregelen aangebracht.

Vrijwilligers – 9 december 2010

Verschillende organisaties die gebruik maken van vrijwilligers hebben zich op 7 december op het overdekte plein van winkelcentrum De Struytse Hoeck aan het publiek gepresenteerd. Wethouder Roza reikte ‘s middags de aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk uit. Er waren vier genomineerden: Scouting Hellevoetsluis, De Tweede Kans, Voorleesproject bibliotheek en Multi Percussion. De prijs ging naar De Tweede Kans, een winkel in tweedehands artikelen.

Energieteam – 7 december 2010

Hellevoetse energieadviseurs zijn momenteel actief in de buurten Kulck-Noord en Kulck-Zuid. Daar hebben zij inmiddels meer dan honderd bewoners een gratis energieadvies op maat verstrekt. Buurtbewoners kunnen zich hier nog voor aanmelden, via www.bespaarafspraak.nl/hellevoetsluis. Binnenkort verplaatst het energieteam zich naar de rest van de wijk Nieuw-Helvoet.

CJG – 2 december 2010

In april 2011 zal het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaan verhuizen van de Vliedbergstraat 1 naar De Vliet 2 in Hellevoetsluis. Op woensdag 24 november hebben Careyn, CJG Rijnmond, de GGD en de gemeente een intentieovereenkomst gesloten. Met de verhuurder van De Vliet 2 is tevens een huurovereenkomst voor vijftien jaar aangegaan. Het CJG is een laagdrempelig inlooppunt waar ouders en jongeren met al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht kunnen.

Hondenuitlaatroute – 2 december 2010

De Vogelbuurt krijgt als vierde buurt in Hellevoetsluis een hondenuitlaatroute. Het betreft de groenstrook langs de Hoonaartstraat in de Vogelbuurt, vanaf de kruising met de Smitsweg tot de sloot parallel aan de Cornelis van Kleiburgstraat. Langs de route mogen hondenbezitters hun huisdier uitlaten zonder dat ze de uitwerpselen verplicht moeten opruimen.

Ziektekostenverzekering – 24 november 2010

De gemeente Hellevoetsluis heeft besloten de bijdrage aan minima die deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen naar zes euro per maand. Deze verhoging is vastgesteld om hen tegemoet te komen in de stijging van de premie en te stimuleren hier deel aan te nemen. Sinds 2006 kunnen minima met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.

Torenhoeve – 18 november 2010

De boerderij aan de Achterweg 2 in Hellevoetsluis wordt door Maasdelta verbouwd tot de nieuwe woon-zorgvoorziening ‘Torenhoeve’. Er zullen ongeveer 25 patiënten uit het verpleegtehuis Grootenhoek in komen te wonen. Het plan gaat uit van de renovatie van de bestaande boerderij in combinatie met nieuwbouw aan de achterzijde. Op dinsdag 7 december organiseert Maasdelta in samenwerking met de gemeente een informatieavond over dit bouwplan.

Ster Struytse Hoeck – 18 november 2010

Diverse partijen werken samen om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelcentrum de Struytse Hoeck. ‘De Struytse Hoeck’ ontving uit handen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) al een eerste HBD-ster vanwege een goed plan van aanpak. Het winkelcentrum zal o.a. een nieuwe frisse uitstraling met vlaggen, aankleding en schilderwerk rijgen. Begin volgend jaar wordt een veiligheidsmap ontwikkeld voor en door ondernemers. Er zijn maximaal vijf HBD-sterren te behalen. Bij een positieve meting kan Hellevoetsluis een volgende ster krijgen.

IJsbaan – 12 november 2010

De Stichting Toerisme Evenementen Recreatie (STER) heeft van het college van B en W een subsidie van 30.000 euro gekregen het evenement ‘Voorne op IJs’ te organiseren. Van woensdag 8 december tot maandag 3 januari kan er van 10.00 tot 22.00 uur op het terrein van hockeyclub aan de Boerseweg in Hellevoetsluis geschaatst worden. Er is een koek en zopietent aanwezig en er worden enkele feestelijke activiteiten georganiseerd.

NK knikkeren – 12 november 2010

De gemeente Hellevoetsluis wil – evenals dit jaar – in 2011 de voorronde van het NK knikkeren in de stad laten plaatsvinden. Het college van B en W heeft de benodigde subsidie van 5.500 euro ter beschikking gesteld. Als de voorronde naar Hellevoetsluis komt zal deze op zaterdag 21 mei 2011 plaatsvinden. Alle basisscholen worden uitgenodigd om deel te nemen. De landelijke finale is in juni.

Digitale routeborden – 8 november 2010

Op Voorne-Putten worden digitale routeborden geplaatst om de doorstroming op de A15 en de wegen daar naartoe te bevorderen. Begin volgend jaar krijgt Hellevoetsluis er aan de Kanaalweg en de Nijverheidsweg. Via deze borden krijgt het verkeer actuele verkeersinformatie. Ze zullen voordat de werkzaamheden voor de aanleg van een viaduct op de kruising Groene Kruisweg/N57 van start gaan worden geplaatst.

Website vestingsteden – 4 november 2010

De nieuwe website van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, www.vestingsteden.nl, is online. Er is een ruime keuze aan arrangementen, activiteiten en bezienswaardigheden te vinden. Ook voor historische informatie over vestingsteden kunt u terecht op de site. Nieuw is bovendien dat er een Engels en Duits gedeelte is toegevoegd. Zo kunnen ook buitenlandse toeristen alles te weten komen over de Nederlandse vestingsteden.

Locatietheaterfestival – 19 oktober 2010

Het college van B en W van Hellevoetsluis heeft besloten 10.000 euro aan subsidie toe te kennen voor de productie van het locatietheaterfestival. Dit maakt onderdeel uit van het regionale cultuurproject ‘Voorne in alle Staten’. Het festival wordt in 2011 georganiseerd in de vestingen van Hellevoetsluis en Brielle.

Woningbouw Stadregio – 15 oktober 2010

De Stadsregio Rotterdam en Maaskoepel, de regionale federatie van woningcorporaties, vinden dat er de komende jaren niet enkel moet worden ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen. Het gaat ook om het juiste type. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat vraag en aanbod beter op elkaar moet worden afgestemd. Op vrijdag 15 oktober hebben de twee partijen een gezamenlijke intentieverklaring getekend. Zij willen dat de gemeenten en corporaties in de Stadsregio een gezamenlijke koers varen.

Banenmarkt – 15 oktober 2010

De op 7 oktober door het UWV Werkbedrijf in Hellevoetsluis georganiseerde banenmark kende een opkomst van zo’n 450 bezoekers. Diverse kandidaten hebben er waarschijnlijk een baan aan overgehouden. De gemeente Hellevoetsluis ziet de jongerenbanenmarkt als een goede mogelijkheid om werkzoekenden te helpen, omdat de bezoekers direct met werkgevers in contact worden gebracht.

Restauratie Front 1 en 2 –  14 oktober 2010
In het voorjaar van 2010 is gestart met de restauratie van de verdedigingswerken Front 1 en 2. Dit zal midden 2012 worden afgerond. Voor meer informatie: www.fronttaal.info

Jongeren Foyer – 8 oktober 2010

De Maasdelta Groep, FlexusJeugdplein en de gemeente hebben op woensdag 6 oktober een samenwerkingovereenkomst voor de Jongeren Foyer getekend. Er komen aan de Zalm, Bliek en Spiering eind 2010 of begin 2011 zestien woningen voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die behoefte hebben aan vaste plek om een eigen bestaan op te bouwen. Ook Hellevoetsluis kent jongeren die bij gebrek aan een rustige woonomgeving geen vaste verblijfplaats hebben, zwerven van logeeradres naar logeeradres of waarvoor in het gezin geen mogelijkheid is om school te volgen of werk vast te houden. Zij leren in de Foyer zelfstandig een huishouden te runnen en begeleiden.

Sterke mannen – 8 oktober 2010

Het college van B en W heeft besloten een subsidie van 4.000 euro voor de organisatie van de Dutch Strongman Cup 2010 te verstrekken. Dit is een competitie voor sterke mannen. Het evenement staat gepland voor zondag 21 november in sporthal de Eendraght in Hellevoetsluis en is gratis toegankelijk voor de bezoekers. Via spectaculaire onderdelen, als boomstam heffen, strijden mannen uit binnen- en buitenland tegen elkaar.

Wilde Weide Speelbos – 4 oktober 2010

Wethouder De Jongh heeft op zaterdag 2 oktober onder grote belangstelling de natuurspeeltuin aan de Plattendijk in Hellevoetsluis geopend. Bij de opening is tevens de naam bekendgemaakt: ‘Wilde Weide Speelbos.’ Deze is door middel van een oproep gekozen. De speeltuin is dagelijks geopend.

Samenvoeging– 4 oktober 2010

Op 1 januari 1960 is de gemeente Hellevoetsluis ontstaan. De gemeente wil de herinnering aan de gemeenten Nieuw-Helvoet, Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis levendig houden door middel van het plaatsen van herdenkingsplaquettes bij de drie vroegere gemeentehuizen. Het voormalige gemeentehuis van Nieuw-Helvoet staat aan de Smitsweg, van Nieuwenhoorn aan de Rijksstraatweg en van de ‘oude’ gemeente Hellevoetsluis aan de Oostzanddijk.

Lintje de heer Kievits – 1 oktober 2010

Op vrijdag 1 oktober ontving dhr. Kievits uit Hellevoetsluis een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kleijwegt. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Kievits heeft maatschappelijke functies vervuld voor de FNV Bouw regio Zuidwest, voormalig basisschool de Wegwijzer, medezeggenschapsraad van CSG Jacob van Liesveldt en Vereniging tot bescherming van de vestiging Hellevoetsluis. Daarnaast was hij lid van de ondernemingsraad van Heijmans Woningbouw BV, waarvan twintig jaar als voorzitter, en is tien jaar lang bestuurslid geweest van Stichting Pensioenfonds IBC.

Project Opzoomerlaan – 1 oktober 2010

Aan de Opzoomerlaan is de sloop van 48 huurwoningen in volle gang. Op deze locatie zullen 21 koopwoningen en 16 huurwoningen verrijzen. Wethouder Hofman en dhr. De Groot van Maasdelta tekenden op donderdag 30 september een overeenkomst voor het realiseren van dit bouwplan, de Compagnie. De verwachting is dat de woningen in 2012 worden opgeleverd. In november 2010 staat de start van de verkoop gepland

Jaarconferentie RADAR – 1 oktober 2010

Bestuurders, ambtenaren, politie en officieren van justitie uit verscheidende gemeenten zijn op donderdag 30 september voor de jaarconferentie van RADAR in Hellevoetsluis bijeengekomen. RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, dat werkzaam is in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid. Eerder is het College betrokken geweest bij de anti-discriminatiedag van 2008.

Buurtprojecten – 30 september 2010

De gemeente Hellevoetsluis wil de projecten buurtbemiddeling en buurtpreventie met twee jaar verlengen. Beide projecten zijn vorig jaar als pilot voor twee jaar opgezet. In totaal zijn er 30 personen als vrijwilliger betrokken bij de projecten. De projecten zijn bedoeld om de leefbaarheid in de wijken en het welzijn van de bewoners te verbeteren.

Laad- en loszone – 30 september 2010

Een aantal keer per week worden de ANWB/VVV en restaurant Puur in de Vesting van Hellevoetsluis bevoorraad. Om het laden en lossen zo soepel mogelijk te laten verlopen komt er een laad- en loszone aan de Industriehaven.

Grasweg – 30 september 2010 

Op zaterdag 25 september is het natuurgebied aan de Grasweg feestelijk geopend. Dit fungeert als een ecologische verbindingszone tussen het Graswegbos en het Kooisteebos. Bewoners hebben samen de Stichting Natuurlijk Grasweggebied opgericht en subsidies geregeld voor de aanleg en het beheer.

Werkloods – 29 september 2010

Op vrijdag 24 september heeft de officiële start van de bouw van de Werkloods plaatsgevonden. Het gebouw op het terrein van het Droogdok Jan Blanken moet dienst gaan doen als bezoekerscentrum van het Droogdok. Verder zullen de modelbouwvereniging, de elektronicaclub en werkplaatsen in het gebouw gehuisvest worden. Daarnaast is er ruimte voor exposities en conferenties.

RESTAURATIE VERDEDIGINGSWERKEN – 5 december 2010

Van maart 2010 tot de zomer van 2012 vindt de restauratie van de verdedigingswerken in de vesting van Hellevoetsluis plaats. De bunkers, de kazematten, de kazerne Haerlem, het kruit- en projectielenmagazijn (MACH) en de muur van de vestinggracht zullen onder andere worden aangepakt. ‘Ik zal er alles aan doen om een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijke restauratie te realiseren’, aldus burgemeester Kleijwegt.

Subsidie

Op 24 maart is de restauratie van het front één en twee officieel gestart. De gemeente Hellevoetsluis heeft hier een bedrag van ongeveer 5,4 miljoen euro voor uitgetrokken. Deels is dit bedrag als subsidie door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed beschikbaar gesteld. Er is sprake van een projectmatige aanpak om de financiering te controleren. Fase nul is gebruikt om ervaring op te doen met het restaureren van de verdedigingswerken. Nu ook de aanbesteding achter de rug is kunnen de werkzaamheden aanvangen. Naar verwachting zal in 2011 een groot deel van de vesting in oude staat hersteld zijn.

Fases

Als eerste zijn de gevels van het torpedomagazijn, de opslagbunker achter de molen, het Kruit- en projectielenmagazijn en de Kazerne Haerlem aan de beurt. Binnenkort wordt gestart met het herstellen van het natuursteen en het voeg- en metselwerk. De aannemer hoopt hier aankomend voorjaar mee klaar te zijn. In de vierde en tevens laatste fase van de restauratie zullen pas de binnenwerkzaamheden worden uitgevoerd. De tweede fase moet in de zomer afgerond zijn. Dit onderdeel betreft de aanpak van de gemetselde muren van de vestingwalen de westwaterkering. De derde fase van de werkzaamheden bestaat uit de restauratie van de kustbatterij, de bunkers en de kazematten. Deze zullen niet geheel toegankelijk voor het publiek worden. Volledige restauratie is financieel onhaalbaar. Deel drie van het herstel van militair-historisch erfgoed in Hellevoetsluis is waarschijnlijk in het najaar van 2011 een feit.

Stichting

De verdedigingswerken waren eeuwenlang militair – verboden – terrein. Dit is inmiddels veranderd. De stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis vergaart kennis over de verdediging van Hellevoetsluis en van de omgeving en wil die zoveel mogelijk delen. De restauratie biedt hier nieuwe mogelijkheden voor.

Behalve het herstel van de verdedigingswerken wordt het in aanbouwzijnde gebouw op het terrein van het Droogdok Jan Blanken een bezoekerscentrum voor het droogdok. Verder zullen de modelbouwvereniging, de elektronicaclub en werkplaatsen zich daar huisvesten. Het gebouw wordt tevens een ruimte voor exposities en conferenties.

Voor meer informatie: http://www.fronttaal.info/ 

NAJAARSBIJEENKOMST TOP VOORNE – 17 november 2010

Het samenwerkingsverband van Toeristische en Recreatie Ondernemers op Voorne-Putten vindt dat deze regio nog veel kansen voor ondernemers biedt. Op maandag 15 november heeft de najaarsbijeenkomst van TOP Voorne in hotel De Beer in Rozenburg plaatsgevonden. De centrale vraag tijdens deze avond was: ‘hoe voorkomen wij dat Voorne-Putten leeg loopt?’

Samenwerking

TOP Voorne is van mening dat ondernemers samen met (semi)overheden aan het benutten van de kansen dienen te werken. De koepelorganisatie overlegt daarom met de wethouders van Toerisme en Recreatie, het Recreatieschap/GZH, de VVV en de Intergemeentelijke Samenwerking Voorne–Putten (ISVP) om de toeristische en recreatieve sector op Voorne-Putten te versterken. TOP Voorne maakt zich sterk voor een actieve promotie van deze omgeving. Ook de lokale politiek heeft signalen afgegeven voor een noodzakelijke samenwerking. Tijdens de begrotingsbehandeling in Hellevoetsluis kwam de rol van het samenwerkingsverband expliciet rol aan de orde.

Trends

Het lidmaatschap van TOP Voorne staat open voor ‘alle bedrijven die van recreatie en toerisme, de vrijetijdsbesteding in het algemeen, hun business hebben gemaakt’. Om de doelen te verwezenlijken is er een bestuur gekozen. Dat bestaat uit de volgende leden: Albert Martinus (voorzitter), André van Harmelen (penningmeester/vicevoorzitter), Suze de Vries-Rietdijk (secretaris), Frans Rietdijk (bestuurslid), Fred Lorsheijd (bestuurslid), Antoine van Esch (bestuurslid) en Trudy Schipper-Sparreboom (bestuurslid). Zij willen bovendien op de hoogte zijn van de landelijke en regionale trends op het gebied van toerisme, recreatie en volkshuisvesting. Matthijs Zeelenberg, architect en visionair, heeft daarom tijdens de bijeenkomst verteld over het beleven van toerisme, recreëren en wonen in de 21e eeuw. 

PAARD EN LANDSCHAP – 22 september 2010 

Het project ‘Paard en Landschap in Zuid-Holland’ is door de stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland opgezet om samen met – zowel hobby- als beroepsmatige – paardenhouders te kijken hoe hun terreinen met paarden zo mooi mogelijk in het landschap passen. Door de specifieke inrichting en beplanting van een erf, bedrijf en weide kan dit worden versterkt. Landschapsbeheer ziet paardenhouders dan ook als dragers van de openheid van het buitengebied. 

Ontwikkeling

In de afgelopen decennia heeft het buitengebied in Nederland zich in sterke mate ontwikkeld. Veel boeren hebben hun bedrijf beëindigd. In plaats daarvan is er sprake van een toename van woningbouw, wegenbouw, industrie, glastuinbouw en recreatieterreinen.

Boerderijen zijn in veel gevallen betrokken door paardenhouders. Het is een economische groep waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze ‘nieuwe buitenlui’ gaan volgens Landschapsbeheer vaak anders dan de oorspronkelijke bewoners met hun erf om. Veel karakteristieke landschapselementen zijn in de loop der jaren verdwenen.  

Advies

Landschapsbeheer heeft als belangrijkste doel de bescherming en instandhouding van het cultuurlandschap en alle planten en dieren die daarin leven. De stichting heeft geen eigen gronden in bezit, maar werkt samen met overheidsinstellingen en particulieren.  Op een directe manier geeft Landschapsbeheer paardenhouders advies. Door de specifieke inrichting en beplanting van hun erf, bedrijf en weide kan het cultuurlandschap worden versterkt. Landschapsbeheer adviseert hen bijvoorbeeld de aanplant van soorten die van oudsher in de omgeving voorkomen. Medewerkers leggen een vrijblijvend bezoek aan de locatie af en er kan tegen een vergoeding een inrichting- en/of onderhoudsplan voor worden gemaakt.  

Voor meer informatie: http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl/