Herinrichting duinen: ‘wandelen en rijden aan zee’

Nog dit najaar kunnen wandelaars genieten van doorkijkjes naar zee vanaf een nieuw wandelpad tussen de Eerste en de Tweede Slag in Rockanje. De aanleg maakt deel uit van de grootschalige herinrichting van het gemeentelijk duingebied.

Ruiterpad

De gemeente neemt het 60 hectare grote terrein na het badseizoen flink onder handen. Recreanten komen meer aan hun trekken. Een deel van de bestaande paden wordt verhard, zodat de duinen beter toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel en met een kinderwagen. Hier is een handtekeningactie voor gevoerd. ‘De verharding is behoorlijk kostbaar en was oorspronkelijk niet gepland. We willen tegemoet komen aan deze wens,’ vertelt projectleider Marcel Westerhout. De gemeente sluit een deel van de bestaande ‘wilde’ paden af. Parallel aan het nieuwe wandelpad aan zee komt bovendien een ruiterpad. Wethouder Nico Groenewegen (CDA): ‘Ruiters kunnen zo voor het eerst door de duinen en over het strand rechtstreeks van Oostvoorne naar Hellevoetsluis.’

Doorkijken

De karakteristieke duinen zijn straks weer ‘zichtbaar’. Het originele landschap wordt, met instemming van Natuurmonumenten, hersteld. De gemeente stopt de verbossing, creëert zogenaamd grijze duinen en maakt duinvalleien open door het weghalen van duindoorn. Anders zou het hele gebied over enkele jaren zijn overgroeid. Zo’n kaalslag als Natuurmonumenten iets verderop pleegde wordt het echter niet. De werkzaamheden vinden vooral aan de zeezijde plaats, aan de eerste duinenrij. Op die manier ontstaan doorkijken naar zee, wordt verdere begroeiing door verstuiving tegengegaan en komen overwoekerde duinpoelen naar voren. Het daarachter gelegen bos blijft in stand. De beleving van wandelaars is daar anders en het gebied ligt dichter bij de bebouwde kom.

Kosten

De werkzaamheden aan de duinen beginnen in september. Het is de bedoeling dat die voor oktober zijn afgerond. De totale herinrichting van het duinterrein kost 750.000 euro, inclusief vijf jaar onderhoud. De gemeente betaalt dit van de compensatiegelden voor de industrie (BRG-gelden).

IN KADER

Interactief

De eerste werkzaamheden zijn verricht. Op dinsdag 16 april zijn het speelbos aan de Eerste Slag en de speelweide aan de Tweede Slag geopend. ‘Veel kinderen maken daar gebruik van,’ weet wethouder Nico Groenwegen (CDA). Vorig jaar hebben Westvoornaars via internet meegedacht over de inrichting. Zo zijn het roversnest en de tokkelbaan nu een feit.