Herstel krekenstructuur Voorne-Putten: ‘een pragmatische aanpak vereist’

Een deel van de ontstaansgeschiedenis van Voorne-Putten zal worden teruggebracht in het landschap. Door inpoldering zijn de kreken in de vorige eeuwen vrijwel geheel verdwenen. Afgelopen donderdag hebben het Waterschap Hollandse Delta, de Stadsregio Rotterdam en de gemeenten Bernisse, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne in Het Badhotel te Rockanje een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het herstel van vijftien oude kreeklopen. ‘We willen niet alleen voor de inwoners, toeristen, flora en fauna, maar voor de hele regio een mooi gebied’, aldus bestuurslid mevr. Hermans van de stadsregio. 

 

Slagen projecten: ‘afhankelijk van vrijwillige medewerking’

Voor het herstel van de krekenstructuur wordt organisatorisch gezien onderscheid gemaakt tussen het uitvoeringsprogramma en de afzonderlijke projecten. Het eerste is een verantwoordelijkheid van de stuurgroep. Deze groep vertegenwoordigers van de stadsregio, het waterschap en de gemeenten neemt beslissingen op de hoofdlijnen ten aanzien van de algehele voortgang en de wijze van realisering van de projecten. De LTO-noord is namens de agrarische sector toegevoegd. Ten tweede komt er per project een projectgroep, bestaande uit dezelfde partijen. Er worden hierin met relevante partners, zoals projectontwikkelaars, agrariërs, het recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap, afspraken over de samenwerking en financiering bij de uitvoering gemaakt.

Het slagen van de projecten is uiteindelijk afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs, die op de locaties van de oude kreken werken, en de perceeleigenaren. Zij zijn of worden benaderd met de vraag of zij grond willen verkopen, ruilen of in de toekomst een stuk kreek willen gaan beheren. Mevr. Hermans benadrukte dat het herstel van de krekenstructuur vanwege deze niet-verplichte deelname strategische stappen vereist. Dit werd al duidelijk bij de uitvoering van het project Strypse Wetering, gelegen tussen Rockanje en Tinte, dat in 2005 is gestart en eind dit jaar gereed is.

 

Project Strypse Wetering: ‘in 2009 afgerond’

De Strypse Wetering vormt een ecologische verbindingszone tussen de Voornse duinen en het Brielse Meer. Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap wilden niet overgaan tot beheer van dit ‘nieuwe’ natuurgebied. Niet alle particuliere perceeleigenaren hebben daarnaast meegedaan. Daardoor wijzigden oorspronkelijke plannen voor het project, zoals de hoeveelheid af te graven grond. Er werd kortom pragmatisch gehandeld. De ontwikkelingen hebben zelfs enige tijd door een bestuurscrisis bij het waterschap stilgelegen.

Op dit moment zijn de werkzaamheden in de polder in de gemeente Westvoorne bijna gereed. Wateroverlast moet nu door het verlaagde maaiveld worden voorkomen. Langs de kunstmatig gecreëerde oevers ontstaat een moeraszone en op de hoger gelegen delen ontwikkelen zich graslanden. Vele vogelsoorten hebben het gebied pas na de uitvoering weten te vinden. Ook mensen kunnen de Strypse Wetering gaan verkennen. Enige tijd geleden zijn twee korte fietspaden gerealiseerd. Binnenkort zal het ‘laarzenpad’ worden ingericht en komen er o.a. bankjes en fietssteunen. Zo ontstaat er voor recreanten een verbinding tussen Rockanje en Tinte. Tot de ‘bron’ van de kreken, Meertje de Waal, komen fietsers en wandelaars echter niet.

 

Samenwerkingsovereenkomst: ‘Brielle niet getekend’

De zes partijen trachten door middel van het terugbrengen van de vijftien oude kreeklopen zowel ruimte voor waterberging als recreatiemogelijkheden te creëren. Bij zeven kreken maken de herstelplannen eveneens onderdeel uit van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de aanleg van een golfbaan nabij Tinte. Het gehele kreekherstel zal jaren in beslag nemen.

Wethouder Heijboer van de gemeente Brielle heeft afgelopen donderdag de samenwerkingsovereenkomst niet getekend. Er zijn nog gesprekken met hem gaande. Volgens mevr. Hermans zal de ondertekening met deze partij wel binnenkort plaatsvinden.

Er is een website geopend waarop het herstel van de krekenstructuur per project kan worden gevolgd. Voor meer informatie zie: http://krekenkweken.stadsregio.nl.