Het is zwaar weer voor Tinte

Westvoorne gaat in protest bij staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD). De gemeenteraad wil niet dat basisscholen met minder dan honderd leerlingen moeten verdwijnen.

Nieuwe opheffingsnorm

De Onderwijsraad adviseert het Kabinet om de opheffingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen. Het dalend aantal leerlingen zet druk op de kwaliteit en de kosten van het onderwijs. Een nieuwe norm betekent niet veel goeds voor de kleine basisschool Tintestein. ‘Het is zwaar weer voor Tinte,’ stelt wethouder Nico Groenewegen (CDA). Nu is de norm nog afhankelijk van de bevolkingsdichtheid van de gemeente. De absolute ondergrens is 23 leerlingen voor dunbevolkte streken. Voor Westvoorne is die 65. Al meer dan het huidige aantal van Tintestein. De schoolbesturen werken samen tegen een eventuele opheffing. ‘Je kunt ook op papier samengaan voor een hoger aantal,’ opperde VVD’er Jaap Heijndijk.

Accommodaties verenigingen

Diverse gemeenten in het land protesteren tegen het advies van de Onderwijsraad. Het CDA kwam, met steun van alle andere politieke partijen, tijdens de afgelopen raadsvergadering op voor Tintestein en Tinte. Opheffing van de school zou slecht zijn voor de leefbaarheid van de kleinste kern van Westvoorne. Het maakt het niet aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich in Tinte te vestigen. Om diezelfde reden zijn ook goede accommodaties voor het verenigingsleven noodzakelijk. De Odiaan, thuisbasis van gymnastiekverening ODI, is zwaar verouderd. Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) belooft voor het zomerreces duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de accommodaties.