Horeca Hellevoetsluis

Hellevoetsluis – De Vesting wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot het uitgaansgebied van Hellevoetsluis. Dit staat in de ‘Nota Horecavestigingsbeleid’ omschreven waarmee de gemeenteraad onlangs heeft ingestemd.

‘Het is eerder een horecavestigingsbeleid dan een horecabeleid’, benadrukte burgemeester Kleijwegt. De nota bepaalt de kaders voor het bevorderen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. ‘Daarna moeten ze bij ons aankloppen om te beginnen’.

Een aantrekkelijkere Vesting is door de gemeente zeer gewenst. In de zomermaanden is het daar druk, maar daarna loopt het bezoekersaantal drastisch terug. ‘Er moet nog veel gebeuren om aantrekkingskracht te creëren’, zo is de burgemeester zich bewust. De komende tijd volgen er dan ook meer plannen voor dit gedeelte van Hellevoetsluis.

Oppositiepartij PvdA vond echter dat het college van B en W met de vaststelling van deze nota eigenlijk te veel op de zaken vooruit loopt. De nog vast te stellen Stadsvisie gaat immers richting geven aan de wijze waarop Hellevoetsluis zich, zowel nu als op de middellange en lange termijn, verder moet ontwikkelen. ‘Als die er anders uitziet dan wij nu denken kan dat gevolgen hebben’, stelde raadslid mevrouw Lagendijk. Burgemeester Kleijwegt gaf hierop aan dat de vaststelling van de Stadvisie niet betekent dat ander beleid vooralsnog stil komt te liggen.