Hotel op eilandje in vestinggracht

BRIELLE – Op een eilandje in de Brielse vestinggracht komt mogelijk een hotel met dertig kamers. Ondernemer Joost Peeren heeft grote plannen voor het nu nog door groen overwoekerde Waterravelijn.

 

Trekpontje

De ondernemer denk aan een hotel, fitness- en wellnessruimte en restaurant. Daarnaast moeten er een informatiecentrum, terrassen, tuinen en een speelgelegenheid op het ravelijn komen. Parkeren gebeurt op het evenemententerrein achter de supermarkt. Het eilandje  is via een brug te bereiken. Om het direct met de binnenstad te verbinden  wordt ook gedacht aan een trekpontje.

De ontwikkeling van het terrein is wel aan beperkingen onderhevig. Het ravelijn valt immers onder het beschermd stadsgezicht. In het militaire tijdperk was er zelfs geen beplanting en was het aan drie zijden voorzien van een wal. ‘Historisch gezien is het dus eigenlijk een leeg en kaal eiland waar je niets mag,’ concludeerde commissielid Fré Eggens (OLP).

Enthousiast

Die tijden zijn voorbij. De gemeente staat nu maximaal 750 vierkante meter aan bebouwing toe, verspreid over niet meer dan vier gebouwen. Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) is enthousiast over het voorlopige plan. ‘Ik zie alleen niet hoe dit allemaal hier gerealiseerd kan worden,’ bekritiseerde ze tijdens een commissievergadering. ‘Het moet echt iets worden waar Brielle en de toeristen iets aan hebben.’ De Groot stelde daarom voor om wat ruimhartiger richting de ondernemer te zijn en 250 vierkante meter extra aan bebouwing toe te staan. Ook met de maximale bouwhoogte van zes meter kan in de vorm van ondergrondse ruimten en groene daken nog iets geschoven worden.

Speeltuin

Wethouder Dick Verbeek (D66) wil nog geen groter bouwoppervlakte op het ravelijn toestaan. Joost Peeren werkt zijn plan de komende tijd uit. Verbeek wacht dit liever eerst af. Het is bovendien niet zeker of alle voorzieningen er daadwerkelijk komen. Daarna gaat de wethouder weer in overleg met de ondernemer en de Monumentencommissie van Brielle.

Alle politieke partijen reageerden overwegend positief op de ideeën. Het CDA is vooral blij met de aangekondigde speelvoorziening op het openbaar gedeelte. Al jaren geleden kwam de partij met het initiatief voor een natuurspeeltuin op het ravelijn.

Bewoning

Het ravelijn is onderdeel van de achttiende eeuwse Brielse vesting. Tot 1920 was het militair terrein. In 1943 is er een kas op gebouwd en zestien jaar later nog een woning. De bewoners gebruikten en beheerden het eilandje. Na hun vertrek is de woning afgebroken en sindsdien is het groen de baas.