Iedereen een nieuwe minicontainer

Bijna alle inwoners van Hellevoetsluis krijgen dit najaar een nieuwe minicontainer. De gemeenteraad heeft besloten om zo’n 22.000 exemplaren te vervangen. Er is haast bij geboden. Sommige minicontainers zijn er inmiddels zo slecht aan toe dat bodem er dreigt uit te vallen.

In Hellevoetsluis hebben woningen een grijze minicontainer voor restafval en een bruine minicontainer voor gft-afval. Veel daarvan zijn al 17 tot 26 jaar in gebruik. Uit een steekproef onder ruim 700 minicontainers is gebleken dat bij drie van de vier de bodem versleten is. Ook is bij bijna de helft de adressticker moeilijk leesbaar. Alleen die in de nieuwe woonwijken zijn niet aan vervanging toe.

Vanuit de gemeenteraad kwam er wel de nodige kritiek op de hoge kosten. De totale vervanging kost bijna één miljoen euro, die wordt betaald uit de afvalstoffenheffing. ‘We moeten echt in één klap vervangen,’ benadrukte wethouder Peter Hofman (VVD) afgelopen donderdag. Dat is veel efficiënter dan alleen voor de meest versleten minicontainers nieuwe te plaatsen.