‘’Illegale’ Westvoornaars mogen blijven’

‘Illegale’ bewoners van caravans en recreatiewoningen in de gemeente Westvoorne kunnen opgelucht ademhalen. Ze mogen blijven.

Dwangsom

De inwoners kregen enkele maanden geleden de schrik van hun leven. Na vijftien tot dertig jaar te zijn gedoogd kregen ze van de een op de andere dag een brief. Op last van een dwangsom moesten de ‘illegalen’ uit hun caravan of recreatiewoning vertrekken. Dit dreigement was een gevolg van het nieuwe handhavingsbeleid. Het dagelijks bestuur gaat strikter handhaven. Voorheen nam de gemeente vooral actie als er klachten waren over illegale bewoning. Nu gebeurt dat na een inspectie. Getroffenen deden begin juni massaal hun beklag in een commissievergadering. ‘De gemeente liet drie maanden lang niets op ons bezwaar weten,’ liet ‘illegaal’ bewoner Peter Niemeijer weten. Ook de politiek was boos. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur tot handhaven ging veel te ver. Voor de eerstvolgende raadsvergadering moest voor ieder ‘probleemgeval’ een oplossing zijn gevonden. De bewoners mochten niet nog langer in onzekerheid zitten.

 

Compliment

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) sprak in de tussenliggende weken met de bewoners. Hij heeft voor iedere situatie een oplossing gevonden. In de meeste gevallen is er sprake van een persoonsgebonden beschikking. Ook het handhavingsbeleid als geheel wordt na het zomerreces nog eens aandachtig bekeken. Bovenal verbetert de communicatie naar de inwoners toe. ‘Nooit zullen er meer zulke brieven worden bezorgd,’ beloofde Van Lith de gemeenteraad. Zijn handelen viel in goede aarde. ‘De wethouder verdient een compliment. Het valt niet mee om terug te komen op een eerder besluit,’ reageerde PvdA-fractievoorzitter Corry Langendoen verheugd. Eerder bezorgde Van Lith haar slapeloze nachten. Oppositiepartij Partij Westvoorne pleitte door middel van een motie nog voor een ‘humaan handhavingsbeleid’ en wilde zo een signaal afgeven. De andere politieke partijen vonden die overbodig. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels voldoende boetedoening gedaan en streeft zelf al naar verbetering.