Inbraken Brielle

BRIELLE –  Op heel Voorne-Putten was vorig jaar sprake van een sterke stijging van het aantal woninginbraken. Het aantal aangiften in de gemeente Brielle verdubbelde zelfs verdubbeld: van 42 in 2010 naar 82 in 2011. De inbraken vinden in zowel huur- als koophuizen plaats.

Het terugdringen van het aantal inbraken heeft voor het gemeentebestuur prioriteit. Op landelijk niveau is het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) in het leven geroepen. Een woning die voldoet aan dit keurmerk heeft  95 procent  minder kans op  inbraak  dan een  woning die hier niet aan voldoet. Burgemeester Betty van Viegen roept inwoners op om hun huis goed te beveiligen.  ,,Elke keer als in de krant lees dat er een mislukte poging is ondernomen dan denk ik: ,,die mensen hadden in ieder geval goede sloten.’’ Als ze willen komen inbrekers altijd binnen, maar zo toch veel minder makkelijk.’’

Het gemeentebestuur verwacht van bewoners dat ze zelf initiatief nemen om het certificaat ‘veilige woning’ te krijgen. In de praktijk blijken ze niet altijd zelf preventieve maatregelen nemen. ,,Op dit punt vinden door ons veel activiteiten plaats, omdat het de toename van het aantal inbraken ons zorgen baart,’’aldus Van Viegen. De gemeente  wil de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners benadrukken en hen hierover regelmatig herinneren via berichten in de krant, op de website of tijdens wijkavonden. Ook is de burgemeester in overleg met de woningcorporatie Vestia om de achterpaden in de woonwijken veiliger te maken. De gemeente probeert zelf de omgeving veiliger te maken door middel van straatverlichting, het snoeien van het groen en het schoonhouden van de wijk.