Inbreng Jeugdraad Brielle in coalitieonderhandelingen

Geachte onderhandelaars,

Onlangs hebben wij vernomen dat u zich inmiddels in het proces van onderhandelingen bevindt voor de vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Brielle. Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u, namens de Jeugdraad Brielle, enkele punten aan te dragen waarvan wij graag zien dat deze opgenomen worden in het coalitieprogramma 2014-2018.

Het eerste punt dat wij u willen aandragen betreft het opzetten van een jeugdpanel in de gemeente Brielle. Dit met het doel de dialoog tussen de jongeren (14 t/m 18 jaar) en de politiek te stimuleren.

Daarnaast willen wij u vragen om de renovatie van het verwaarloosde strandje de Bol in Zwartewaal in uw programma op te nemen. Dit is voor ons een belangrijk punt, omdat dit strandje een goed recreatiealternatief is voor de jeugd in Zwartewaal.

Ten slotte zien wij graag dat er een oplossing komt voor jongeren in de leeftijd 16 en 17 die op dit moment geen uitgaansleven in de gemeente Brielle meer hebben door de verhoging van de alcoholgrens van 16 naar 18 jaar. Wij hopen gezamenlijk ervoor te kunnen zorgen dat er ook voor hen een mogelijkheid komt om uit te gaan.

Wij hopen dat u onze punten kunt meenemen in de coalitieonderhandelingen en ons wilt betrekken bij de uiteindelijke besluitvorming voor deze punten na de coalitieonderhandelingen. De content van deze brief zal ook met de media worden gecommuniceerd.

Namens de gehele Jeugdraad Brielle,

Daniël Veerman, voorzitter Jeugdraad Brielle