Industrie verstoort nachtrust Oostvoornaars

Bijna een derde van de Oostvoornaars slaapt niet lekker. Lawaai van de nabijgelegen industrie verstoort hun nachtrust.

17 Procent van de ondervraagden geeft zelfs aan dat de nachtrust ernstig is verstoord. Dat blijkt uit onderzoek onder 551 Westvoornaars van de gemeente Westvoorne, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Vereniging Verontruste Burgers van Voorne en de DCMR. De inwoners vulden in maart en april een enquête in. De slaapverstoring door bedrijven en industrie in de haven komt vooral in Oostvoorne voor. Volgens de onderzoekers zijn de percentages drie tot vier keer zo hoog als in Rockanje of Tinte. Specifiek voor dit gebied is het lage bromtoongeluid. Een derde van de Oostvoornaars heeft hier last van. De helft van de ondervraagden ervaart de industrie ook als een risico. Een kwart is bovendien bezorgd over de gezondheidsrisico’s.

‘De oorzaak voor de hinder is niet toe te wijzen aan één bron,’ stelt onderzoeker Marian Weber van de DCMR. De milieudienst gaat daarom over een veel langere periode monitoren. Tot september 2016 vindt vervolgonderzoek plaats. De onderzoekers bestuderen of er echt een aantoonbaar verband is tussen geluidsbronnen en de overlast. Ook persoonlijke factoren als geluidsgevoeligheid en economische binding met de haven kunnen een rol spelen. ‘Onze slimme apparatuur meet de geluiden van de industrie, N15, Havenspoorlijn en de scheepvaart. Inwoners houden tegelijkertijd in bijvoorbeeld dagboekjes of apps hun bevindingen bij.’

De DCMR wil met het vervolgonderzoek de kennis over de specifieke geluidsbronnen in Westvoorne vergroten. Mogelijk onderzoekt de milieudienst later ook nog de mogelijkheden voor het verminderen van geluid. Dat laatste is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek.