Informatiebijeenkomst N496: ‘praktijkdeskundigen aan het woord’

Verkeersproblematiek ‘leeft’. Dat kan beslist worden geconcludeerd uit de drukbezochte informatiebijeenkomst over de aanstaande werkzaamheden aan de N496 van afgelopen vrijdag. Men nam in ‘de Merel’ te Rockanje niet alleen kennis van de plannen van de Provincie Zuid-Holland, maar bovenal werd er door de omwonenden van de desbetreffende wegen en vele weggebruikers het nodige commentaar daarop geleverd.

Werkzaamheden: ‘verbreding en rotondes’
Begin volgend jaar gaat de provincie groot onderhoud plegen aan de N496 tussen Oostvoorne en de N57. Oftewel, aan het traject Zwartedijk, Oudedijk, Molendijk en Westvoorneweg. Het betreft twee specifieke veranderingen.
Ten eerste bestaan de werkzaamheden uit het opknappen van de wegen en het inrichten hiervan volgens de duurzame richtlijnen. Op dit moment is de N496 op een aantal plaatsen te smal. De wegen worden met maximaal 80 centimeter verbreed. Op zich zal de rijstrook voor de weggebruikers hierdoor niet kleiner worden. Wel wordt getracht om door middel van nieuwe belijning, een grotere ruimte tussen de rijstroken en markeringen aan de zijkanten, de veiligheid te vergroten. De maximum toegestane snelheid blijft overal hetzelfde.
Ten tweede komen er twee rotondes. In dit geval gaat het om de locaties Westvoorneweg / Lodderlandsedijk en Westvoorneweg / Molendijk. Behalve dat bestuurders zodoende minder hard kunnen rijden is een belangrijk doel hiervan vrachtwagens in het geheel op de weg te weren.
Om de weggebruikers zo veel mogelijk te ontlasten zullen de werkzaamheden in etappes plaatsvinden. Er komt tevens een omleidingsroute voor al het verkeer richting Zeeland. Die loopt van de Kleidijk in Oostvoorne via de Groene Kruisweg naar de N57.

Ontbrekend fietspad: ‘levensgevaarlijk’
Via kaarten en het spreken van vertegenwoordigers van de provincie konden de bezoekers van de informatiebijeenkomst zich op de hoogte laten stellen van de geplande werkzaamheden. Bovenal werden er onderling ervaringen gedeeld en verbeteringen voorgesteld. Voornamelijk de Westvoorneweg werd alom bestempeld als een zeer gevaarlijke weg, die nodig verbetert dient te worden.
Naast de huidige geringe breedte en de vele bochten maakt het vrachtverkeer de weg die dwars door de gemeente loopt nog eens extra riskant om te rijden. Geheel afsluiten voor deze categorie weggebruikers werd vrijdag zelfs als optie genoemd. Er komt tot ergernis van enkele aanwezigen geen doorgetrokken streep om inhalen te verbieden. Het effect van de door de provincie voorgestelde belijning werd daarentegen in twijfel getrokken.
Ook de exacte locatie van de rotonde aan de Westvoorneweg / Molendijk liet volgens omwonenden te wensen over. Het instellen van een 50km zone heeft daar in de afgelopen jaren al ongelukken doen voorkomen. Bij de Kleidijk in Oostvoorne zou juist wél een rotonde moeten komen; ’s ochtends wordt daar vaak het langst in de file gestaan op weg naar het werk elders in de Randstad. Een andere tekortkoming is het niet-plaatsen van verlichting.
Op bepaalde tijdstippen, vroeg in de ochtend en ’s middags vanaf vier uur, kan de weg bovendien door fietsers bijna niet worden overgestoken. Sterker, voor hen is het laatste gedeelte van de Westvoorneweg allesbehalve veilig te noemen. ‘Je moet echt levensmoe zijn als je daar nu gaat fietsen’, zo werd er tijdens de bijeenkomst over het ontbrekende deel fietspad keihard geconcludeerd. Momenteel lopen er onteigeningsprocedures voor het realiseren daarvan. Dit geldt eveneens voor de door de bevolking gewenste derde rotonde.
De praktijkdeskundigen stelden dat met de N496 niet alle verkeersproblematiek wordt opgelost. Er dient een betere ontsluiting voor Voorne-Putten te komen. Een voorbeeld hiervan is de extra oeververbinding onder of over de Waterweg.

Aanvang werkzaamheden: ‘februari/maart 2010’
Er zullen met de omwonenden van de wegen gesprekken worden gevoerd. Op basis daarvan wordt bepaald of er veranderingen in de plannen dienen te worden aangebracht. In februari of maart 2010 zullen de werkzaamheden naar verwachting aanvangen. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en procedures.