Inschrijving tijdelijke arbeidsmigranten

Het dagelijks bestuur van Westvoorne gaat arbeidsmigranten niet stimuleren zich in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. De kosten voor de inschrijving van de kleine groep tijdelijke inwoners zijn te hoog.

Voor personen die langer dan vier maanden in een gemeente verblijven is inschrijving in de basisadministratie verplicht. Nieuwe inwoners levert de gemeente ook iets op. Ze moeten gemeentelijke lasten betalen en de gemeente krijgt van het Rijk een hogere bijdrage uit het gemeentefonds. Veel arbeidsmigranten wonen over het algemeen maar een paar maanden in Westvoorne. Inschrijving in de basisadministratie is dan niet verplicht.

Vorig jaar stonden bijna honderd Oost-Europeanen officieel ingeschreven. De gemeente verwacht door het geringe aantal personen zich dan ook niet rijk te kunnen rekenen. Daarbovenop komen onder andere de kosten om de inschrijving als Westvoornaar te bevorderen, zoals het houden van speciale inschrijfavonden.

Het dagelijks bestuur verrichtte het verkennend onderzoek naar aanleiding van een motie Partij Westvoorne, VVD en D66. De drie partijen, gesteund door Gemeentebelangen Westvoorne en de PvdA, vroegen beleid te ontwikkelen om de inschrijving van de tijdelijke inwoners te bevorderen. Veel arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in de gemeente verblijven schrijven zich niet in bij de gemeente. Zij dragen niet bij, maar profiteren wel van de voorzieningen. ‘Dit is oneerlijk naar onze inwoners en aan de toeristen die hier wel aan bijdragen,’ concludeerden de partijen.

Wel zijn er andere manieren, bijvoorbeeld via de toeristenbelasting, om arbeidsmigranten toch te laten bijdragen aan de voorzieningen in Westvoorne. Het dagelijks bestuur onderzoekt nog de mogelijkheid om huurders van woningen toeristenbelasting op te leggen.