Investeer Europees geld in Rotterdamse haven

Transportverbindingen van de Rotterdamse haven naar het achterland zijn cruciaal voor economische groei. Wethouder Jeannette Baljeu (VVD) wil daarom dat Europa hier nu in investeert.

Europarlementariërs Corien Wortmann – Kool (CDA) en Jan Mulder (VVD) bezochten vrijdag de Rotterdamse haven. Rotterdam heeft veruit de grootste van Europa. De huidige verbindingen naar het achterland zijn echter ‘versnipperd’. Goede aan- en afvoer van goederen is nodig om te groeien. Vooral met de komst van de Tweede Maasvlakte.

Voor Nederland is niet alleen het spoor belangrijk. CDA’er Corien Wortmann – Kool refereerde tijdens een boottocht van het centrum van de havenstad naar het jongste stukje Nederland ook aan het transport over water. Zij pleit voor investeringen in het vervoer vanaf de zeehavens naar de binnenhavens.

De Rotterdamse wethouder Baljeu benadrukte vrijdag het belang van het transportnetwerk voor de havens in Noord-Europa. Zeven noordelijke havens slaan vier keer zoveel containers over als elf concurrerende havens in Zuid-Europa. En, Europa is een belangrijke geldschieter voor haar stad. De Europese Commissie stelt voor om de komende jaren bijna 32 miljard euro te besteden aan infrastructuurprojecten als wegen, tunnels, luchthavens, spoorlijnen, kanalen, sluizen en pijpleidingen. Tijdens de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020 moet blijken of dit bedrag in stand blijft.