Inwerken nieuwe raadsleden

Nieuwe raadsleden van de gemeente Westvoorne worden ingewerkt. De gemeente wil kandidaten vooraf informeren wat ze allemaal te wachten staan.


Woensdag 21 maart kiest Westvoorne een nieuwe gemeenteraad. De bedoeling is om de kandidaten al voor de gemeenteraadsverkiezingen te informeren over praktische zaken die met het raadswerk te maken hebben. Kandidaat raadsleden en aankomende fractieassistenten kunnen in januari een informatiebijeenkomst bijwonen. Het staat ze vrij om van het aanbod gebruik te maken.
De informatie die ze krijgen heeft specifiek betrekking op een raadslid van de gemeente Westvoorne. Tal van onderwerpen komen aan bod. Wat gaat er gebeuren op de verkiezingsdag en de installatie van de raadsleden op donderdag 29 maart? En wat houden de vergaderingen in? Maar ook integriteit, het Regelement van Orde, ambtelijke ondersteuning en de samenwerking op Voorne-Putten staan op de agenda.