Inwoners geven gemeente 7

Westvoorne krijgt een zeven van haar inwoners. Dat is het resultaat van het onderzoek waarstaatjegemeente van onderzoeksinstituut Het PON.

Tweeduizend inwoners kregen vragen over vier thema’s: woon- en leefklimaat, relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en dienstverlening. In totaal kwamen 729 ingevulde vragenlijsten terug. Westvoorne scoort in vergelijking met andere gemeenten hoog op woon- en leefklimaat (7,0), gemeentelijke dienstverlening (7,1) en totale waardering gemeente (6,8). Inwoners zijn positief over hun buurt en voelen zich er thuis. Ze voelen zich voldoende bij activiteiten, plannen en voorzieningen betrokken. Inwoners krijgen ook voldoende ruimte om ideeën en ideeën te ontwikkelen.
Het vertrouwen van de burgers in de manier waarop Westvoorne wordt bestuurd blijft echter een aandachtspunt. De gemeente moet zich verbeteren als het gaat om het voldoende toezichthouden op het naleven van de regels. Westvoorne zou zich ook flexibeler moeten opstellen als dat nodig is. Op die punten scoort de gemeente net onder het gemiddelde.