Jeugdraad meer betrokken

De jeugdraad wil een actievere rol in de Westvoornse politiek krijgen. Ze willen meer betrokken worden bij de voorbereiding en uitwerking van het beleid.

De jeugdraad adviseert de gemeenteraad nu gevraagd en ongevraagd over jeugdzaken. ‘We kunnen een grotere bijdrage leveren. Aan motivatie geen gebrek,’ aldus voorzitter Daniël van Gelder. Ze vinden dat ze te laat bij een voorstellen worden betrokken. De jongeren willen daarbij ook advies aan het college van B en W geven.

De jeugdraad vergadert nu tienmaal per jaar, maar krijgen slechts de helft daarvan vergoed. ‘We willen actueel blijven,’ stelt Van Gelder. Ook willen ze dat al hun vergaderingen betaald worden.

De jeugdraad komt met het college van B en W en de griffier een voorstel.