Jeugdraad Westvoorne krijgt actieve rol

De jeugdraad van Westvoorne krijgt een actievere rol in de politiek. Ze gaan het dagelijks bestuur van de kustgemeente bijstaan.

De jongeren gaven aan eerder in het besluitvormingsproces betrokken te willen worden. Nu worden ze vaak pas in een laat stadium naar hun mening gevraagd. Ook willen ze bij de uitvoering betrokken worden. De jeugdraad gaat  in het vervolg het dagelijks bestuur van Westvoorne adviseren. Tot voorheen was het een adviesorgaan van de gemeenteraad. De jeugdraad adviseerde de raadsleden gevraagd en ongevraagd over jeugdzaken.

De politiek actieve jeugd van Westvoorne wordt bovendien een schakel tussen gemeentebestuur en de basisschooljeugd. Die kinderen zijn te jong om zitting te mogen nemen aan de vergadertafel. Ze gaan contact houden met de schoolraden.

Ook krijgen de jeugdraadsleden als de gemeenteraad instemt straks iedere vergadering vergoed. Het gaat per bijeenkomst om een bedrag van 20 euro. De jeugdraad vergaderde tienmaal per jaar, maar kreeg slechts de helft daarvan betaald.