Komst Tweede Maasvlakte

 ‘doe iets voor deze gemeente!’

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Rotterdam ingestemd met het bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte. Het plan dat Nederland welvaart moet gaan bieden bezorgt de politieke partijen van de gemeente Westvoorne echter nog de nodige zorgen. Voornamelijk op het gebied van bereikbaarheid, verkeer, geluid en recreatiemogelijkheden staan de regio in de komende jaren grote veranderingen te wachten.

Toename verkeerslawaai: ‘het gaat een belasting worden’

In verband met de aanleg en ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte is het bij wet verplicht de positie van de geluidscontour vast te leggen. Deze zal deels op het grondgebied van Westvoorne komen te liggen. Hiervoor moet het bestemmingsplan ‘Zeegebied 1999’ worden gewijzigd. Inspraak, waarin voornamelijk klachten over de verkeerslawaai en de constatering dat de Tweede Maasvlakte niet binnen de bestemmingsplanperiode van tien jaar zal plaatsvinden, noch vooroverleg hebben aanleiding gegeven het voorontwerp te wijzigen.

D66 en de PvdA benadrukten in de gecombineerde commissievergadering van vorige week  maandag de overlast van het verkeer. De democraten meenden hierover: ‘het verkeerslawaai wordt aanzienlijk en zal waarschijnlijk gaan afwijken van het plan. Het gaat een belasting worden die we niet met plezier ontvangen’. Ook volgens fractievoorzitter Van den Akker (PvdA) dient er rekening te worden gehouden met de gevolgen van de aanleg van het miljardenproject voor de gemeente. ‘Het heeft grote implicaties, die niet mogen worden vergeten’. De bij de discussie aanwezige deskundige legde uit dat de overlast van treinen in de komende jaren minder zal worden door de komst van zogenaamde stiltewagons. Grootschalige vervanging zal hoogstwaarschijnlijk niet op korte termijn plaatsvinden vanwege de hoge kosten die hier aan verbonden zijn.

Een ander heikel punt zijn de negatieve gevolgen van de Tweede Maasvlakte voor Westvoorne als recreatiegemeente. Het Slufterstrand zal voor een periode van twee à drie jaar gesloten worden. Daardoor verspreiden de badgasten zich mogelijk over de omliggende stranden, hetgeen een druk op Rockanje betekent. Gemeentebelangen benadrukte dat Westvoorne, in tegenstelling tot andere gemeenten in de regio, te weinig compensatie krijgt. ‘Doe iets voor deze gemeente’, stelde raadslid Kraaijenbrink dan ook. Een optie zou naar mening van de lokale partij de mogelijkheden op het voormalig autostrand zijn. Fractievoorzitter Laaij van de liberalen merkte bovendien gekscherend op dat als eindelijk het beoogde aantal Betuwelijntreinen zal gaan rijden ‘het Gors’ daar danig overlast van zal ondervinden.

 

Aanpassing A15: ‘noodzakelijk om te wonen en werken’

Naast het garanderen van een bloeiende economie door de uitbreiding van het industriegebied is een goede ontsluiting van de Rotterdamse haven met het achterland essentieel. De huidige vorm van de A15 heeft echter onvoldoende capaciteit om het verkeer nu en in de toekomst adequaat te verwerken. In de komende jaren zullen er daarom de nodige aanpassingen worden verricht, die garant staan tot 2020. Doel hiervan is het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid op de A15 tussen het Stenen Baakplein en Vaanplein. Het traject Maasvlakte-Beneluxplein wordt een stadsautosnelweg en er vindt uitbreiding van het aantal rijstroken plaats. Om het laatste te creëren komt er o.a. een nieuwe Botlekbrug. Daarnaast zal een containertransferium het aantal containers moeten doen afnemen. De werkzaamheden zullen worden gestart in 2010.

Zowel CDA als D66 maakten zich zorgen om de ontsluiting van het eiland. De aanpassing was naar de mening van raadslid Van Montfoort (VVD) wel ‘noodzakelijk als we hier willen wonen en werken’. Alle partijen pleitten daarnaast voor een inhaalverbod voor vrachtwagens op het traject, zodat het verkeer kan doorstromen. Ook waren er nog vragen over de verkeerscapaciteit van het omliggende gebied. Gemeenteraadslid Kraaijenbrink benadrukte dat eventueel rekeningrijden op de rijbanen uitgesteld moet worden tot de aanpassingen klaar zijn ‘voordat mensen alternatieve wegen gaan zoeken’.