Kritiek bezuinigingen accomodatie

Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil het sociaal domein inzetten voor De Man, de Meander en De Merel.

De gemeentelijke accommodaties kampen met grote tekorten.

De gemeenteraad wil het tekort op de drie M’s terugdringen. In 2016 rest er jaarlijks nog een bezuinigingsopgave van 136.076 euro en vanaf 2017 van 386.076 euro. De oppositiepartijen zetten echter grote vraagtekens bij het voorstel.  ‘Het sociaal domein is geen algemeen potje voor alles wat met sport en cultuur te maken heeft,’ aldus VVD-raadslid Maarten Vinke.

Accommodaties dragen volgens het dagelijks bestuur bij aan de sociale cohesie in de dorpen. ‘Het gaat over meer dan mensen die hulp nodig hebben,’ aldus wethouder Paméla Blok. (Gemeentebelangen Westvoorne).  Volgens PvdA’er Jeroen Merkx zijn het niet de concrete bezuinigingen waar de gemeenteraad om had gevraagd. De financiën worden op deze manier boekhoudkundig kloppend gemaakt.  ‘De kosten voor de accommodaties gaan juist omhoog.’

Wethouder Blok zoekt daarnaast naar andere bezuinigingsmogelijkheden als samenwerking met buurgemeenten, het beter benutten van de accommodaties of het uitbesteden van de exploitatie.