Kritiek glasdossier

Oppositiepartij D66 vindt dat wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) de gemeenteraad te laat heeft geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het glasdossier.

Dit is een motie van wantrouwen waard

Er is afgeweken van een twee jaar oud amendement. Daarin stond dat in 2013 de tuinders zouden moeten aangeven of ze wilden saneren. Onlangs zijn er twee locaties bijgekomen. Daarbij wordt voor de verwerving van bijna 3 hectare grond voor natuurontwikkeling ruim 2,5 ton neergelegd. D66’er Wim Hartog betreurt het dat de wethouder de raad hierover niet eerder heeft geïnformeerd. ‘Dit is een motie van wantrouwen waard.’ CDA-fractievoorzitter Ebco Vriend vond dat dit ‘geen schoonheidsprijs verdient.’

Wethouder Van der Meij spreekt van ‘krokodillentranen’. Het was het allang bekend dat er onderhandelingen gaande waren. ‘Als de zomer er niet tussen was gekomen dan was de raad eerder geïnformeerd,’ aldus de wethouder. Bovendien is pas in augustus een akkoord bereikt.