Laat ASA samengaan met Wmo-adviesraad

Het merendeel van de politieke partijen vindt dat de Adviesraad Sport en Accommodaties (ASA) volgend jaar moet samengaan met de Wmo-adviesraad. Dat zou een eind moeten maken aan de problemen tussen het adviesorgaan en de verenigingen.

De zes leden van de ASA adviseren het dagelijks bestuur over het sportbeleid en over de accommodaties voor sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten. Ze zijn een schakel tussen bestuur en burger. Wethouder Nico Groenwegen (CDA) wilde vorig jaar de adviesraad om bezuinigingsredenen schrappen. Jaarlijks kost de ASA Westvoorne zo’n 7000 euro. De gemeenteraad riep de opheffing tijdens de begrotingsbehandeling een halt toe. Wel moest worden gekeken hoe op de ASA kan worden bezuinigd. Onlangs zijn ook de resultaten van een onder de 64 verengingen in Westvoorne gehouden enquête bekendgemaakt, die door de helft is teruggestuurd. Ruimt 80 procent geeft aan de ASA te kennen. Minder dan 30 procent voelt zich vertegenwoordigd.

Wethouder Groenewegen wil nu de ASA in 2014 laten samengaan met de Adviesraad Wmo en Sociale Zaken, die zich met sociale cohesie bezighoudt. CDA-fractievoorzitter Ebco Vriend vindt dit een goed idee. ‘De ASA heeft geen hoog ambitieniveau. De meerwaarde komt niet goed uit de verf.’ Ook Wim van Rietschoten van Gemeentebelangen Westvoorne staat niet negatief tegenover een fusie. Hij vindt echter dat de onbekendheid van de ASA deels aan de verenigingen is te wijten.

Alleen oppositiepartij Partij Westvoorne is ronduit tegen het samengaan, omdat de twee adviesraden zich met te verschillende terreinen bezighouden. ‘De ASA is hard bezig een inhaalslag te maken, maar dat kost tijd,’ aldus fractievoorzitter Emma van Blom.

ASA-voorzitter Ria van der Linde wil eerst een gesprek met de Wmo-adviesraad.