Leegstand leslokalen Westvoorne

Westvoorne – De gemeente Westvoorne gaat een duidelijke visie voor het onderwijsbeleid ontwikkelen. Het dreigend gevaar is leegstand van de leslokalen.

‘We hebben als gemeente een onderzoek laten verrichten’, legt onderwijswethouder Nico Groenwegen uit. Op 1 oktober 2010 waren er 1190 leerlingen in Westvoorne. In 2020 zijn dat er naar nog verwachting 1118, maar in 2030 slechts 971. ‘Uit die prognoses blijkt dus dat er een grote krimp is. Dit betekent dat er over tien jaar van de drie scholen in Rockanje één weg zou kunnen.’ In buurgemeente Brielle is mede om dezelfde reden de ontwikkeling van een basisschool gestopt.

Het schoolbeleid is een complex onderwerp. Andere ontwikkelingen, met name woningbouw, zijn van invloed op het inwonersaantal. ‘Vooral in Rockanje is de verwachte krimp erg groot, want daar wordt minder dan in Oostvoorne gebouwd’, aldus wethouder Groenwegen. De sloop van één, enkele of alle van de drie huidige schoolgebouwen in het dorp is dan ook niet ondenkbaar.

Op dit moment vindt de gemeenteraad het, net als de wethouder, te vroeg voor concrete bouwplannen. Eerst moeten er uitgangspunten voor het onderwijs zijn opgesteld. Deze visie wordt wel onderdeel van het grotere onderwijsbeleid. Zo bestaat er de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een brede school in Rockanje. Daarin komen bijvoorbeeld een  Centrum Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang, muziekcentrum en sporthal.