Meer speelplaatsen

De gemeente Westvoorne gaat meer speelplekken maken in de wijken in Oostvoorne, Rockanje en Tinte. De gemeenteraad vindt dat er nu te weinig in de gemeente zijn.


Het is belangrijk dat kinderen op een veilige plek kunnen buitenspelen. Speelplaatsen behoren daarom tot de essentiële wijkvoorzieningen. ‘Er zijn wijken met kinderen waar geen speelplaatsen zijn,’ constateert initiatiefnemer raadslid Leo Gelderland (Partij Westvoorne). Reden voor de gemeente Westvoorne om zich hier voor in te zetten. De gemeente heeft bovendien budget beschikbaar om ideeën in de wijken te realiseren. Het moet ook een bijdrage leveren aan burgerparticipatie in Oostvoorne, Rockanje en Tinte. De gemeente moeten een faciliterende rol spelen bij de ontwikkeling en aanleg van de speelplaatsen. Bewoners moeten hun wensen en plannen kenbaar maken en meewerken aan de realisatie