Meer Westvoornaars maken bezwaar

😈 Meer Westvoornaars hebben vorig jaar geprotesteerd tegen een besluit van de gemeente. De commissie Bezwaar en Beroep behandelde  in 2013 45 bezwaarschriften.

Het jaar daarvoor ging het nog om 23 bezwaren. De commissie heeft een verklaring voor de aanzienlijke stijging. Tegen een verleende standplaatsvergunning zijn in totaal 17 bezwaarschriften ingediend. Het aantal bezwaren over overbouwzaken is weer afgenomen. De commissie behandelde in 2013 vijf zaken over ontheffingen, omgevingsvergunningen en planschade. Vijf jaar geleden was dit aantal nog 33. Door veranderde wetgeving en de economische crisis nemen de bezwaarschriften hierover af. De commissie verwacht de komende jaren een stijging van het aantal zaken. De drie decentralisaties komen volgend jaar af op de gemeenten. Alle bezwaarschriften in 2013 zijn, net als in 2012, binnen de wettelijke termijn van achttien weken afgehandeld.