Minder bezwaren

Westvoornaars hebben vorig jaar minder geklaagd over besluiten van de gemeente. Het aantal bezwaarschriften dat is ingediend is aanzienlijk gedaald.


Dit blijkt uit het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie. Waren het in 2015 nog 64 bezwaarschriften, vorig jaar waren dat er 39. Daarvan zijn er, net als in 2015, vijf gegrond verklaard. Vier gegrond verklaarde klachten waren in 2016 op het gebied van sociale zaken. Opvallend was dat er vorig jaar in totaal minder zaken waren op dat terrein. Dat ging van 35 (2015) naar 16. Weinig inwoners dienden een bezwaar in op het onderdeel bouwzaken. Het ging om slechts twee bezwaarschriften. In 2014 was dit met twaalf nog aanzienlijk hoger. Er zijn vorig jaar helemaal geen klachten op het gebied van handhaving ontvangen. De meeste bezwaren (21) vielen in de categorie overige zaken. Daarin vallen verschillende onderwerpen als leerlingenvervoer, wet Openbaarheid van bestuur, drank- en horecavergunning, bescherming van persoonsgegevens en evenementen.