Minicursus Gemeentepolitiek

Oud-onderwijzer burgemeester Peter de Jong keert binnenkort voor twee avonden terug in zijn oude vak. Hij geeft een minicursus Gemeentepolitiek.

‘wie beslist wat in Westvoorne?’ 

Ambities

Sommige inwoners koesteren politieke ambities. Dat is voor deelname echter niet noodzakelijk. ‘Ik wil inwoners vooral inzicht in de politiek geven,’ benadrukt cursusleider Peter de Jong. Hij vindt het belangrijk dat ze weten hoe het gemeentebestuur werkt. Media-aandacht richt zich bovenal op de landelijke politiek. Juist het bestuur wat het dichtst bij huis staat heeft veel invloed op het dagelijks leven. ‘Denk maar aan het groen, een bouwvergunning, de voetbalvereniging en de komst van een tweede supermarkt.’ Ook jongeren onder de 18 jaar zijn van harte welkom bij de cursus.

Basisbeginselen

De cursus gaat over de basisbeginselen van de gemeentepolitiek. Tijdens de eerste bijeenkomst behandelt de burgemeester de machtsverhoudingen. Hoe komen besluiten tot stand? Waar moet je als burger zijn als je iets wilt veranderen? Kun je ook buiten de raad invloed op het beleid uitoefenen? Wat is de rol van de burgemeester? Peter de Jong geeft aan dat over dat laatste de nodige misverstanden bestaan. ‘Vaak wordt gezegd: ‘jij bent toch de baas van de gemeente? Jij hanteert de hamer!’ Wij voeren juist uit. De raad is de baas.’

Praktijk

Tijdens de laatste twee bijeenkomsten maken de cursisten kennis met de praktijk. Op dinsdag 29 januari volgen ze een raadsvergadering. Die kan ‘live’ in de raadzaal worden bijgewoond of, zelfs later in de week, thuis vandaan via de website van de gemeente. Twee weken later volgt een nabespreking en een ontmoeting met de raadsleden. Dan kunnen de deelnemers vragen stellen, ervaringen uitwisselen en natuurlijk contacten met leggen. Hun verdere politieke loopbaan is uiteraard geheel aan henzelf. Het trainen van politici ziet Peter de Jong vooralsnog als een taak van de politieke partijen.

Agenda en aanmeldenRaadzaal

De miniucursus bestaat uit drie avonden:

  • ·         Woensdag 23 januari 19.30 uur: structuur gemeentebestuur
  • ·         Dinsdag 29 januari: 20.00 uur: raadsvergadering
  • ·         Woensdag 13 februari 19.30 uur: ontmoeting politici

Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis in Rockanje. De cursus is gratis en het is niet verplicht iedere avond aanwezig te zijn. Westvoornaars kunnen zich nog steeds aanmelden bij raadsgriffier Ronald de Vries. Hij is bereikbaar via (0181)408105 of via rdvries@westvoorne.nl.