Mogelijke sluiting basisschool De Nieuwe Poort

Voorkom onrust en veranderingen kinderen

De meer dan 80 leerlingen van De Nieuwe Poort in Brielle gaan bij het begin van het nieuwe schooljaar een onzekere toekomst tegemoet. Het schoolbestuur PRMO wil deze basisschool voor het speciaal onderwijs volgend jaar al sluiten.

 

Extra wennen

Pas eind juni kwam bij de gemeente Brielle het officiële verzoek binnen; PRIMO gaf aan de basisschool aan de Brigittenweg te willen sluiten. Het schoolbestuur kan en wil namelijk niet garanderen dat het de komende jaren met hetzelfde aantal leerlingen in de stad blijft. Dat is een voorwaarde die de gemeente voor de komst van een nieuw schoolgebouw voor De Nieuwe Poort stelt. Het huidige pand verkeert in slechte staat van onderhoud. Brielle heeft geld voor nieuwbouw gereserveerd, maar wil dan wel dat er de komende jaren evenveel kinderen naar school gaan. De voorzitter van de medezeggenschapsraad van De Nieuwe Poort spreekt van “hoogverraad”. ‘Deze kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij hebben al veel meer tijd en aandacht dan hun leeftijdsgenootjes nodig,’ benadrukt Mark van der Want. Het is voor de leerlingen van het speciaal basisonderwijs extra spannend om naar een nieuwe school met andere volwassenen en kinderen te gaan.

 

De Windroos

Mogelijk gaan de leerlingen na de sluiting van hun school naar De Windroos in Hellevoetsluis of naar het speciaal basisonderwijs in Spijkenisse. De medezeggenschapsraad staat echter bijzonder kritisch ten opzichte van de samenvoeging van De nieuwe Poort en De Windroos. Er zou nu nog onvoldoende ruimte zijn om daar alle Brielse leerlingen in Hellevoetsluis onder te kunnen brengen. Aanbouw is vanwege de noodzakelijke financiële middelen daarbij weer onzeker. Mark van der Want pleit daarom voor het zoeken naar een andere schoollocatie voor het speciaal basisonderwijs  in Brielle. ‘Dit voorkomt ook nog eens de nodige onrust en grote veranderingen voor de kinderen.’ De voorzitter van de MR is overigens al voor het officiële verzoek tot sluiting van PRIMO aan het gemeentebestuur voor de belangen van de leerlingen opgekomen. Ook in de politiek uitte hij zijn zorgen. ‘Waarom is er niet actie genomen voordat PRIMO hier mee kwam?’, vroeg SP raadslid Diana van Bennekom aan onderwijswethouder Wilbert Borgonjen (CDA). ‘Op deze manier gaat het gewoon gebeuren.’

 

BRIN-nummer

De sluiting van De Nieuwe Poort is niet helemaal zeker. Een schoolbestuur bepaalt wanneer er les wordt gegeven. Gemeenten hebben iets te zeggen over het verstrekken en intrekken van het registratienummer voor scholen: het BRIN-nummer. Wethouder Borgonjen zoekt uit welke mogelijkheden hij met dit instrument nog heeft.