Monument krijgt weer gezicht

De Molendijk in Rockanje was afgelopen donderdagochtend heel even afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uiteraard heeft de gemeente Westvoorne dit niet zonder reden gedaan.

Het dorpsaanzicht van Rockanje werd op dat moment door het terughangen van de wieken van de korenmolen door restaurator Herrewijnen uit Spijkenisse namelijk weer in ere hersteld. Dit is slechts een onderdeel van de grote restauratie van het Rijksmonument uit begin achttiende eeuw, die momenteel door de nieuwe particuliere eigenaar, dhr. Vermaat, wordt uitgevoerd.
Tussen de maartse buien door was een kleine groep mensen getuige van het voor Rockanje ‘historisch moment’. Oud-aannemer Jaap van Kempen, geboren en getogen aan dezelfde Molendijk, gaf niet alleen vanuit vakkundig oogpunt technische uitleg, maar haalde ook vroege jeugdherinneringen op. ‘Ik speelde vaak met Truitje van Ingen (de dochter van de molenaar, red.) in de molen’, zo deelde hij al wijzend de aanwezigen vol enthousiasme mee. Enige meters verderop slaat een Frans echtpaar uit Parijs het tafereel eveneens gade. Ook voor hen was het een totaal nieuwe ervaring, want…iets Hollandser bestaat er natuurlijk bijna niet!