Motie afkeuring wethouder

De volledige oppositie van Westvoorne heeft een motie van afkeuring tegen wethouder Paméla Blok (Gemeentebelangen Westvoorne) ingediend.

Ze zou een rapport van de rekenkamer over het wegbeheer hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Het vertrouwen in de wethouder, die half vorig jaar aantrad, heeft een flinke deuk opgelopen. De rekenkamer deed onderzoek naar het onderhoud van de straten en wegen in de gemeente Westvoorne. In april vorig jaar lag het rapport bij het dagelijks bestuur voor een reactie op tafel. Conclusie: het wegbeheer laat behoorlijk te wensen over. Het duurde tot vorige week dat het rapport in de gemeenteraad werd besproken. De val van de coalitie en de vakantieperiodes vertraagden de boel aan de kant van het dagelijks bestuur aanzienlijk. De oppositie vindt dat dit proces niet de schoonheidsprijs verdient. Eind september vond eindelijk een gesprek plaats tussen de nieuwe wethouder en de onderzoekers. Volgens de onderzoekers zou Blok toen hebben gevraagd de conclusies en aanbevelingen bij te sturen. ‘Volstrekt ongeoorloofd,’ wijst VVD-fractievoorzitter Jaap Heijndijk op deze zinsneden in het rekenkamerrapport. ‘Het vertrouwen in de wethouder is ernstig geschaad.’

Wethouder Blok ontkent de beschuldigingen. Volgens haar heeft de rekenkamer juist belangrijke ambtelijke stukken niet gebruikt en de raad op het verkeerde been gebracht. ‘Ze zijn selectief omgegaan met de informatie die wij hebben aangeleverd.’ De gemeente gaat dit jaar bovendien al aan de slag met het onderhoud van het wegdek van De Ruy en Stationsweg in Oostvoorne en de Dorpsweg in Rockanje. De coalitiepartijen Partij Westvoorne en Gemeentebelangen Westvoorne stonden achter de wethouder en torpedeerden de motie. ‘Belachelijk,’ aldus raadslid Wim Sjoukjes (gemeentebelangen Westvoorne). Fractievoorzitter Emma van Blom gaf aan ‘nog nooit zo’n vreemde motie hebben zien langskomen.’